• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG
 • NGUYỄN THỊ LAN
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   NGƯT
  • Điện thoại:
   0976978579
  • Email:
   lanmnphucloc@gmail.com
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • TRẦN THỊ HẠNH
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904567208
  • Email:
   tranthihanhcl@gmail.com
  • Chức vụ:
   P. HIỆU TRƯỞNG
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • NGUYỄN THỊ KIM DUNG
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979158788
  • Email:
   kimdungnghen@gmail.com
  • Chức vụ:
   P. HIỆU TRƯỞNG
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • BÙI THỊ HÀO
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0987966426
  • Email:
   haonguyen8783@gmail.com
  • Chức vụ:
   P. HIỆU TRƯỞNG
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • TRẦN THỊ XOAN
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0705968534
  • Email:
   tranxoan@gmail.com
  • Chức vụ:
   P. HIỆU TRƯỞNG
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: