• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG
 • ĐINH THỊ ANH MINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • HOÀNG THỊ NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TRƯỞNG BAN TT NHÂN DÂN
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • NGUYỄN THỊ HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ CHỦ TỊCH CĐ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • TRẦN THỊ TUYẾT A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • NGUYỄN THỊ XOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ỦY VIÊN
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: