• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THI NHÂN VIÊN NUÔI DƯỠNG GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

 

UBND HUYỆN CAN LỘC

TRƯỜNG MN HOA HỒNG

 

Số:    /KH-MN

 

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                         

                                                                  Thị Trấn, ngày ......  tháng 12  năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI  NHÂN VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020 -2021

 

          Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường MN Hoa Hồng; Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “ Nhân viên nuôi dưỡng giỏi”  cấp trường năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích Hội thi:

a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn nhân viên đạt danh hiệu nhân viên chế biến  nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non , tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc trẻ;  Thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

b) Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để nhân viên và CBQLGD tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và toàn trường;

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

d. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho nhân viên rèn luyện, tự học và sáng tạo; khuyến khích động viên nhân viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

e. Căn cứ để xếp loại để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên.

2. Yêu cầu Hội thi:

a) Hội thi được tổ chức theo

b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi để chăm sóc giáo dục trẻ.

3. Nguyên tắc của Hội thi Nhân viên giỏi:

- Dựa trên nguyện vọng tự nguyện của nhân viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

- Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và khách quan;

-  Nghiêm cấm tổ chức Hội thi trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành. 

II. Đối tượng, tiêu chuẩn tham gia Hội thi:

1. Là nhân viên đang trực tiếp giảng dạy, chế biến món ăn tại trường mầm non Hoa Hồng.

 III. Nội dung và hình thức thi:

Mỗi nhân viên chế biến 1 bàn ăn, số lượng 15 trẻ, mỗi suất 16.000 đ/ trẻ. Gồm có cơm, canh, món mặn và quà chiều. Món ăn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, số lượng vừa đủ, thực đơn phù hợp chất dinh dưỡng đối với trẻ mầm non. Món ăn chưa được tham dự lần nào tại các hội thi cấp trường trước đó.

Thời gian thực hiện 120 phút.

 Điểm tối đa 20 điểm.

  III.Hồ sơ đăng ký dự thi, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo:

 1.Hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

- Giấy đăng ký dự thi

 2. Ban tổ chức Hội thi:

-  Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Ban Tổ chức, gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên (là cán bộ quản lý giáo dục có kinh nghiệm, giáo viên cốt cán có uy tín, có năng lực, có trình độ chuyên môn tốt).

- Ban tổ chức Hội thi có nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết, nội qui và các quy định khác của Hội thi;

+ Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi;

+ Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định;

+ Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi;

+ Thực hiện chế độ báo cáo về Ban giám hiệu, Phòng GD&ĐT  theo quy định.

3. Ban giám khảo:

a) Thành phần:

- Ban Giám khảo bao gồm: Trưởng ban giám khảo (là Trưởng Ban Tổ chức hoặc Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi); Phó trưởng Ban và các thành viên.

Thành viên ban giám khảo là các cán bộ quản lý giáo dục, các giáo viên cốt cán các cấp học đã được công nhận có năng lực tốt trong hoạt động chuyên môn; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có thực tiễn, kinh nghiệm và đã đạt kết quả cao trong quản lý, giáo dục trẻ em; có uy tín với đồng nghiệp.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên ban giám khảo:

- Kiểm tra hồ sơ điều kiện tham dự Hội thi;

- Dự giờ, trao đổi, nhận xét, đánh giá hoạt động giáo dục của giáo viên;

- Dự buổi báo cáo, trao đổi, nhận xét và đánh giá kết quả báo cáo biện pháp đã thực hiện trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

IV. Thời gian, địa điểm Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi:

1. Thời gian thi:

+ Thi thực hành nhân viên nuôi dưỡng ngày 26 -27/12/2020

2. Địa điểm tổ chức Hội thi

* Tổ chức khai mạc, làm bài kiểm tra năng lực; Thi báo cáo, chấm bài kiểm tra năng lực; tổng kết Hội thi tại Trung Tâm.

* TC thi thực hành chế biến món ăn tại bếp trung tâm.

3. Đánh giá các nội dung thi:

- Bài thi thực hành chế biến món ăn: Tổng diểm là 20.

Số lượng món ăn( 3 điểm)

Chất lượng dinh dưỡng phù hợp( 6 điểm)

Mùi vị, hợp khẩu vị( 3 điểm)

Trình bày( màu sắc hài hòa, cân đối( 3 điểm)

Đảm bảo an toàn vệ sinh( 5 điểm)

Tổng điểm( 20 điểm)

 

VI. Đánh giá kết quả Hội thi:

1. Công nhận danh hiệu nhân viên dạy giỏi cấp trường: phải đạt các yêu cầu sau:

- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo quy định tại mục II

- Điểm thi thực hành phải đảm bảo từ 12 điểm trở lên

3. Cơ cấu giải thưởng.

- Giải nhất không quá 10%; giải nhì không quá 20%; Giải khuyến khích căn cứ vào kết quae cụ thể để công nhận.

e. Kinh phí: Trích kinh phí trong nguồn chi thường xuyên của nhà trường để chi trả: Kinh phí cho Ban tổ chức, chi trả mỗi ngày làm việc 100.000 đồng/ mỗi cá nhân, nhân viên phục vụ 100.000đ/ ngày/người.

 Giải nhất: mỗi giải 500.000. đồng, giải nhì, mỗi giải 400.000 đồng, giải ba mỗi giải 300.000 đồng, Giải khuyến khích mỗi giải 100.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư ký, Ban đề thi theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ban tổ chức để xem xét giải quyết.

           Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi nhân viên giỏi cấp trường năm học 2020-2021. trường MN Hoa Hồng yêu cầu các cá nhân và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1

- Các tổ chuyên môn (để ph/h chỉ đạo);

- Các giáo viên (để th/h);

- Lưu: VT, TH

                                   HIỆUTRƯỞNG

 

 

 

 

                                         Nguyễn Thị Lan

 

 

 


Nguồn:mnhoahong.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết