Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 2017-2018- PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 2018-2019

Thứ hai - 03/09/2018 20:58
     LĐLĐ HUYỆN CAN LỘC
CĐ TRƯỜNG MN HOA HỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 
 
  

                       *
Số:  ..../BC- MN                               Thị Trấn, ngày 29 tháng 8  năm 2018
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2018- 2019

 
 
  

Trong năm học 2017- 2018 Công đoàn trường mầm non Hoa Hồng cùng với nhà trường đã phát động và thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường một cách có hiệu quả.Công đoàn tổ chức và tuyên truyền tới toàn thể CBGV, NV một cách tích cực, hiệu quả việc thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” , “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” , “ Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”. Nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua được gắn liền với các hoạt động của mỗi cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường bằng những việc làm thiết thực.
Căn cứ chỉ thị, phương hướng nhiệm vụ các năm học của Bộ GD &ĐT; Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD & ĐT Can Lộc
Thực hiện Nghị quyết của BTV Đảng ủy Thị Trấn  khóa V - nhiệm kỳ 2015-2020 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy mọi nguồn lực đầu tư cho sự phát triển  giáo dục của địa phương.
Thực hiện các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, căn cứ hướng dẫn báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Liên đoàn lao động huyện Can Lộc, Ban chấp hành Công đoàn trường mầm non Hoa Hồng báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017- 2018,  nội dung phát động phong trào thi đua năm học 2018- 2019 như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
NĂM HỌC 2017- 2018
       I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          - Quy mô nhà trường: 25 lớp với 999 học sinh
          - Tổng số đoàn viên: 81 đ/c
          - Có 4 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính
          - Tỷ lệ CNGV đạt chuẩn: 100%. Trong đó có 73 đ/c đạt trình độ trên chuẩn đạt tỷ lệ 90,1%; Nhân viên đạt chuẩn 100%
          - Tổng số Đảng viên: 29 đ/c
       1. Công tác phát động phong trào thi đua:
       Kết quả đăng ký và ký kết giao ước thi đua năm học 2017 - 2018
       - Đối với tập thể:
  + Nhà trường: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bằng khen của UBND Tỉnh. Bằng khen của Bộ GD và ĐT về công tác XDMTGDLTLTT.
  + Công đoàn: Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Giấy khen của LĐLĐ huyện.
  - Đối với cá nhân:
  - Có 38 đồng chí đạt danh hiệu LĐTT, có 5 đồng chí giáo viên đạt giáo viên giỏi huyện. Có 1 đồng chí giáo viên giỏi tỉnh. 38 đồng chí đạt giáo viên giỏi trường, 6 đồng chí đạt CSTĐCS.
          2. Công tác lãnh đạo, triển khai phong tráo thi đua
- Công đoàn đã chủ động phối hợp với BGH nhà trường phát động thi đua năm học 2017 – 2018. Bán sát chủ đề năm học, công đoàn đã phối hợp với cấp ủy Đảng và chuyên môn tập trung chủ yếu vào việc quán triệt nâng cao nhận thức và triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” BCH Công đoàn đã có kế hoạch chủ động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày 8/3; 20/10; 20/11; 22/12….làm dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi trong tập thể sư phạm nhà trường mà trọng tâm là phong trào thao giảng, dự giờ, thi hồ sơ, làm đồ dùng đồ chơi, Thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp học, thi đấu bóng chuyền, đá bóng….
- Công đoàn luôn làm tốt công tác tham mưu với BGH nhà trường tôn tạo bồn hoa, cây cảnh, quy hoạch khuôn viên. Đến nay khuôn viên vườn trường đã xanh, sạch, đẹp, tạo được không gian thân thiện cho học sinh.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Phong trào thi đua “Hai tốt ”
Đây là phong trào thi đua sôi nổi, trọng tâm xuyên suốt nhất trong cả năm học. Năm học 2017 – 2018 toàn trường có 50 tiết thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn. Nhìn chung các giờ thao giảng đã có sự chuẩn bị công phu, có chất lượng đảm bảo Nhiều đồng chí đã biết ứng dụng CNTT vào dạy học một cách có hiệu quả. tiêu biểu như: Đinh Thị Anh Minh, Võ Thị Xoan, Bùi Thị Hiền thương, Phan Thị Hải…  
Phong trào làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp học, xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giáo viên đã có sự đầu tư và sáng tạo tiêu biểu trong phong trao này có các đồng chí: Đinh Thị Anh Minh, Trần Thị Như, Võ Thị Xoan, Hoàng Thị Nga,Trần Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Lý…
2. Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”
Nhà trường đã nhận thức rõ môi trường xanh – sạch, cảnh quan xanh là một trong những yếu tố góp phần xây dựng nhà trường văn hóa. Phối hợp với nhà trường trong việc vận động CBGV, NV tham gia xây dựng, cải tạo và chăm sóc môi trường, xây dựng cảnh quan bên ngoài tạo cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp trong và ngoài lớp học. Ý thức học tập rèn luyện của học sinh được nâng cao, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tích cực hơn trong công tác, môi trường giáo dục xanh – sạch – đẹp, an toàn, thân thiện, nhiều hoạt động VHVN-TDTT được tổ chức.
3. Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
Lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, làm tốt công tác tham mưu với nhà trường để tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, động viên chị em hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực hiện tốt phong trào thi đua “ Giỏi việc trường đảm việc nhà”. Đồng chí: Trần Thị Xoan được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen “ giỏi việc trường, đảm việc nhà”
4. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh ” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
 Tiếp tục được triển khai một cách có hiệu quả.Về đạo đức nhà giáo nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện cam kết thi đua nên đơn vị không có đối tượng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.Mỗi CBGVNV Luôn phấn đấu vươn lên học tập để nâng cao trình dộ chuyên môn nghiệp vụ, có 7 giáo viên đang học đại học, 1 đồng chí CBQL học trung cấp chính trị, CBGV luôn tự học và có nhiều sáng tạo đổi mới trong công tác quản lý, phương pháp dạy học và phong trào làm đồ dùng đồ chơi trang trí lớp học tiêu biểu: Hoàng Thị Nga, Võ Thị Xoan, Đinh Thị Anh Minh, Trần Thị Như, Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Quỳnh Trang…. Sự sáng tạo của nhà giáo được thể hiện trong các hoạt động toàn diện của nhà trường như phong trào thao giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm.Công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, được chú trọng tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp huyện 5 đồng chí.
5. Các hoạt động khác
Công đoàn phối hợp với nhà trường thắp hương tưởng niệm ở đài tưởng niệm của xã, ngã Ba Đồng Lộc, Thăm hỏi mẹ Việt Nam anh Hùng, các gia đình thân nhân thương binh liệt sỹ, nhân ngày 27/7 và quyên góp giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Công tác xã hội, công tác từ thiện luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.Phong trào hiến máu nhân đạo, trong năm học có 8 đồng chí tham gia và hiến được máu tiêu biểu trong phong trào này như: Đ/c Trần Thị Hoa Thắm, Võ Thị Xoan,Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Ánh, Nguyễn Thị Dung…
- Cuộc vận động và kêu gọi cán bộ giáo viên, nhân viên quyên góp ủng hộ trẻ và giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn triển khai một cách có hiệu quả, với sự tham gia của 100% đoàn viên công đoàn, góp vào hộp quỹ từ thiện với số tiền quyên góp được là 5.200.000 ngàn đồng. Cuộc vận động đã thực sự khơi dậy Trong tập thể sư phạm nhà trường tinh thần tương thân tương ái, lá lành dùm lá rách, các tổ công đoàn phát động quyên góp, để nấu cháo từ thiện, để phát cho những bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện đa khoa Huyện Can Lộc.
- Hưởng ướng chủ trương xây dựng quỹ Mái ấm công đoàn đơn, vị đã vận động CBGV, NV tham gia với mức đóng góp 1 ngày lương, Công đoàn làm tốt công tác tham mưu với LĐLĐ để hổ trợ xây dựng một nhà tình nghĩa cho 1 đồng chí đoàn viên trong trường là đoàn viên: Nguyễn Thị Dung.
- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức cho CBGVNV đi tham quan du lịch tại Hạ Long- Ninh Bình, tham quan khu du lịch sinh thái Đồng Nôi- Hồ kẻ Gỗ- chùa Hang…
- Công đoàn đã tổ chức đi thăm hỏi thân nhân các doàn viên Công đoàn trong toàn trường kịp thời đầy đủ.
6. Kết quả Thi đua:
- Tập thể: + Chi Bộ: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh
+ Nhà trường: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Công đoàn: Công đoàn vững mạnh xuất sắc
- Cá nhân:
+ Có 5 đồng chí được công nhận giáo viên giỏi huyện
+ 6 đồng chí  đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
+ Có 38 đ/c đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”
7. Một số tồn tại hạn chế:
- Việc chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn cả về vật chất, lẫn tinh thần đã có nhiều cố gắng nhưng cũng có lúc vẫn chưa kịp thời, chưa chu đáo.
-  Một số đoàn viên công đoàn chưa thật sự cố gắng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình dộ tay nghề, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, sáng tạo của chuyên môn.
- Kinh phí hoạt động công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, chế độ chính sách của cán bộ công đoàn chưa tương xứng.
Phần thứ hai
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2018 – 2019
    I. MỤC TIÊU THI ĐUA
1. Công đoàn trường mầm non hoa hồng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích trong dạy và học để xây dựng trường ngày càng phát triển.
2. Tiếp tục động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động năng động, sáng tạo hăng hái thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
3. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường vững mạnh.
     II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo để tạo sự đồng thuận cao trong tất cả các đoàn viên công đoàn. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05/CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện về gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tư học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…. Phát động chủ trương của ngành và huyện mỗi giáo viên khá, giỏi nhận hỗ trợ ít nhất một đồng nghiệp để cùng tiến bộ.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, Phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học và quản lý. Tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học 2018 – 2019.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung cải tiến công tác thi đua để hoàn thành cơ bản nội dung, chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương trong gia đoạn mới, góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm đạo đức đối với nhà giáo. Thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và trong dạy học. Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới toàn diện nhà trường. Tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, đẩy mạnh đổi mới quản lý giáo dục trong đó tập trung đổi mới cơ chế tài chính, cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra.
4. Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, thông qua phong trào thi đua dạy tốt, học tốt kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng những đoàn viên ưu tú để đảng xem xét kết nạp, tiếp tục cũng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong nhà trường.
5. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng luật. Tăng cường công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời.
6. Luôn có ý thức xây dựng tập thể, xây dựng trường lớp giữ gìn mối đoàn kết trong chi bộ nhà trường và trong các đoàn thể, đưa các phong trào của nhà trường ngày một đi lên.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ
- Tập thể: +  Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc
            + Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc
            + Tổ đạt tiên tiến xuất sắc: 4 tổ.
             + Cụm đạt tiên tiến xuất sắc: 3 cụm.
             + Lớp xuất sắc: 15 lớp.
             + Trường đạt đơn vị văn hóa           
          - Cá nhân:  + Bằng khen Bộ GD &ĐT : 1 đồng chí
             + Bằng khen UBND tỉnh: 1 đồng chí
             + CSTĐCS: 8 đồng chí, GVG Huyện giữ vững: 5 đ/c
             + GVG Tỉnh: 1 đ/c
             + Kết nạp Đảng viên mới: 3 đồng chí.
             + SKKN: Cấp tỉnh : 2, cấp huyện 8, cấp trường: 38
             + LĐTT: 42 đ/c
             + Hồ sơ XS: 20, khá: 30, TB: 5
             + Bé khỏe bé ngoan: 850 cháu
             + 100% trẻ 5 tuổi lên lớp 1.        
Trên đây là báo cáo thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua năm học 2017- 2018 và đề ra phương hướng cho năm học 2018- 2019.Để có được kết quả như mong muốn tập thể sư phạm trường MN Hoa Hồng luôn mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của ngành GD&ĐT, của Đảng ủy, chính quyền địa phương, hội phụ huynh, của các ban ngành đoàn thể và toàn thể các đồng chí CBGVNV để trường MN Hoa Hồng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018- 2019 một cách xuất sắc.
 
    Nơi nhận:                                                       T/M. BCH CÔNG ĐOÀN                     HIỆU TRƯỞNG      
   - Phòng GD& ĐT                                                      CHỦ TỊCH
   - CM, các tổ chức trong nhà trường
   - Lưu VT, hồ sơ CĐ
                                                                                 Đinh Thị Anh Minh                              Nguyễn Thị Lan
  

Tác giả bài viết: TRƯỜNG MN HOA HỒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn