Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

DANH SÁCH NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ VINH DANH

Thứ ba - 07/11/2017 10:40

 UBND HUYỆN CAN LỘC                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           DANH SÁCH
NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU VINH DANH CẤP TRƯỜNG

              Giai đoạn 2014 – 2017
 
 
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Số năm công tác Thành tích đạt được trong 3 năm học
 ( 2014 -2015; 2015 -2016; 2016 -2017)
1 Nguyễn Thị Lan 04-09-1971 HT 27 LĐTT; CSTĐCS;CSTĐ cấp tỉnh
2 Đinh Thị Anh Minh 30/03/1985 GV 10 GVG tỉnh,, CSTĐ cơ sở
3 Trần Thị Hạnh 01/03/1983 PHT 13 GVG huyện, CSTĐ cơ sở
4 Trần Thị Xoan 12/10/1965 PHT 23 Chiến sỹ thi đua cơ sở
5 Võ Thị Xoan 28/11/1981 GV 14 Giáo viên giỏi huyện; CSTĐCS
6 Hoàng Thị Nga   GV 13 GV giỏi huyện, LĐTT

                                                             Thị Trấn Nghèn, ngày 19 tháng 10  năm 2017
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Thị Hạnh                                                        Nguyễn Thị Lan
UBND HUYỆN CAN LỘC                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phú
                                                                                  
                                                                                       


                                   DANH SÁCH
NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ VINH DANH CẤP HUYỆN

                         Giai đoạn 2014 - 2017
 
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Số năm công tác Thành tích đạt được trong 3 năm học
 ( 2014 -2015; 2015 -2016; 2016 -2017)
1 Nguyễn Thị Lan 04-09-1971 HT 27 LĐTT; CSTĐCS;CSTĐ cấp tỉnh
2 Đinh Thị Anh Minh 30/03/1985 GV 10 GVG tỉnh,, CSTĐ cơ sở
3 Trần Thị Hạnh 01/03/1983 PHT 13 GVG huyện, CSTĐ cơ sở
4 Trần Thị Xoan 12/10/1965 PHT 23 Chiến sỹ thi đua cơ sở
5 Võ Thị Xoan 28/11/1981 GV 14 Giáo viên giỏi huyện; CSTĐCS
 
                                                             Thị Trấn Nghèn, ngày 19 tháng 10  năm 2017
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Thị Hạnh                                                           Nguyễn Thị Lan
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hạnh- PHT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn