KÊ HOẠCH NGÀY HỘI THỂ THAO CẤP TRƯỜNG

Thứ ba - 13/03/2018 14:24
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN HOA HỒNG
 

Số:        /KH- MN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

Thị trấn nghèn, ngày  ... tháng 3 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC "NGÀY HỘI THỂ THAO CẤP TRƯỜNG CỦA BÉ"
NĂM HỌC 2017-2018
 
Căn cứ công văn số 808/BGDĐT- GDMN ngày 25 tháng 2 năm 2014 của PGD&ĐT Can Lộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề " Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mâm non, giai đoạn 2013-2016 ";
Căn cứ kế hoạch số 472/PGDĐT-MN ngày 7/ 9/2017 của Phòng GD &ĐT- GDMN về việc hướng dẫn thực hiện hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;
Thực hiện kế hoạch số     /KH - MN ngày   /9/2018 của trường Mầm non Hoa Hồng về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;
Trường MN Hoa Hồng xây dựng kế hoạch tổ chức "Ngày hội thể thao của bé" năm học 2017-2018 như sau:
I. Mục đích - Yêu cầu:
1. Mục đích:
- Giúp CBGV nâng cao nhận thức, hiểu biết về kỷ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ. Tiếp tục tăng cường các phương tiện, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ.
- Giúp trẻ nâng cao thể chất; phát triển các tố chất nhanh nhẹn, mạnh khỏe, bền, khéo léo; tăng cường tính độc lập, tự chủ, mạnh dạn, tự tin, tích cực, rèn luyện kỹ năng phối hợp hoạt động tập thể.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia phối hợp của các bậc phụ huynh, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục thể chất cho trẻ, tăng cường các điều kiện, cơ hội cho cho trẻ vận động.
2. Yêu cầu:
Sân chơi tổ chức đạt được mục đích đề ra, đặc biệt huy động và tạo cơ hội cho tất cả trẻ ở các độ tuổi được tham gia.
Sử dụng đa dạng  bài tập phát triển các dạng vận động khác nhau  (Vận động tinh, vận động thô) phù hợp với độ tuổi với những hình thức hấp dẫn, phong phú và sáng tạo.
Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, có tác dụng giáo dục phát triển thể chất, tạo được không khí vui vẻ, khuyến khích động viên, động viên trẻ hào hứng tham gia, không gây căng thẳng cho trẻ.
Đồ dùng đồ chơi, nội dung trò chơi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi tham gia vận động.
III. Nội dung thực hiện:
1. Đối tượng tham gia: Tất cả trẻ các độ tuổi đang học tại Trường MN Hoa Hồng và một số phụ huynh cùng tham gia.
2. Hình thức tổ chức: tổ chức chung toàn trường, thi đua chơi theo khối.
3. Nội dung: Bao gồm 2 phần:
Phần 1: Đồng diễn thể dục
 
TT Khối Tên bài hát  Dụng cụ Ghi chú
1 - Nhóm trẻ 18-24 tháng; 25-36 tháng; Lớp MG 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi toàn trường - Cao cào cào
Chú ếch con
Cờ hoặc vòng thể dục.  
 
Phần 2: Chúng cháu vui khỏe:
Thực hiện lớp MG 5 tuổi Đ: Bật qua vật cản, bò dích dắc qua 7 điểm.
Phần 3: Giao Lưu các trò chơi vận động
 
 
TT   Tên trò chơi Ghi chú
1 Lớp 5 tuổi A  Kéo co  
2 Lớp 5 tuổi B Bật xa, ném vòng vào cổ chai  
3 Lớp 5 tuổi C , 5 tuổi D Giao lưu bóng đá  
4 Lớp  5 tuổi E,  5 tuổi G Giao lưu bóng đá  
5 Lớp  5 tuổi H, 4 tuổi G Giao lưu bóng đá  
6 4 tuổi A Bịt mắt bắt dê  
7 4 tuổi B Nhảy lò cò ném bóng vào rổ  
8 4 tuổi C Đi cầu thăng bằng vận chuyển Lương thực  
9 4 tuổi D Mèo đuổi chuột  
10 4 tuổi Đ Rồng rắn lên mây  
11 4 tuổi E Bịt mắt bắt dê  
12 3 tuổi A Nhảy bao bố, cắm cờ  
13 3 tuổi B Cắp cua  
14 3 tuổi C Ô tô chim sẻ  
15 3 tuổi D Cò bắt ếch  
16 3 tuổi Đ Bật qua suốt nhỏ vận chuyển lương thực  
17 Nhóm trẻ 25-36 TA Bóng tròn to  
18 Nhóm trẻ 25-36 TB Chim sẻ   
19 Nhóm trẻ 25-36 TC Ô tô và chim sẻ  
20 Nhóm trẻ 25-36 TD Cắp cua  
21 Nhóm trẻ 18-24 T Kéo cưa lừa xẻ  
       
 
4. Thời gian:
Vào hồi 8h 20- 10h 20 ngày 20/3/2018 (thứ 3)
Tại sân trường MN Hoa Hồng.
5. Phân công nhiệm vụ:
 
TT Nội dung công việc Phụ trách thực hiện Ghi chú
1 Phụ trách chung Cô Nguyễn Thị Lan- Hiệu trưởng.  
2 Phụ trách chuyên môn Cô Nguyễn Thị Kim Dung- P.HT  
3 Màn đồng diễn    
A Màn đồng diễn cụm Trung tâm - Phụ trách chính:
+ Cô Nguyễn Thị Hà.
+ Cô Nguyễn Thị Quyên.
- Phụ trách phụ:
Cô Trần Thị Tuyết; Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh; Cô Ngô Thị Hà Giang;  Cô Trần Thị Quế; Cô Võ Thị Thùy Dung; Cô Phan Thị Thúy Hằng.....
 
B Màn đồng diễn cụm Bắc nghèn - Phụ trách chính: Cô Trần Thị Tuyết; Cô Nguyễn Thị Hồng Sơn
- Phụ trách phụ cô: Phan Thị Hoa Hồng; Trần Thị Huyền
 
C Màn đồng diễn cụm Đại Lộc. - Phụ trách chính: Cô Hoàng Thị Nga; Cô Nguyễn Thị Hằng
- Phụ trách phụ: Cô Nguyễn Thị Dung; Nguyễn Thị Vân Anh
 
4 Bài tập phát triển vận động Cô Trần Thị Như .  
5 Giao lưu các trò chơi vận động    
A Giao lưu các trò chơi vận động cụm Trung tâm. - Chỉ đạo chung:
Cô Trần Thị Quỳnh Trang.  
Cô Nguyễn Thị Mai .
 
B Giao lưu các trò chơi vận động cụm Bắc Nghèn. - Chỉ đạo chung:
Cô Trần Thị Tuyết;
Cô Nguyễn Thị Hồng sơn.
 
C Giao lưu các trò chơi vận động cụm Đại Lộc. - Chỉ đạo chung:
Cô Hoàng Thị Nga;
Cô Nguyễn Thị Dung
 
6 Phụ trách âm thanh, loa máy, đĩa nhạc.    
A Phụ trách âm thanh, loa máy, đĩa nhạc cụm Trung Tâm. Cô: Võ Thị Xoan.  
B Phụ trách âm thanh, loa máy, đĩa nhạc cụm Bắc Nghèn. Cô Trần Thị Lài  
C Phụ trách âm thanh, loa máy, đĩa nhạc cụm Đại Lộc. Cô Trần Thị Khuyên.  
7 Trang trí sân khấu Cụm Trung tâm. Cô Đinh Thị Anh Minh.
Cô Bùi Thi Hiền Thương
 
8 Chuẩn bị dụng cụ tập như: Cờ, thảm. Giáo viên các lớp  ở mỗi cụm.  
9 Phụ trách an ninh trật tự, an toàn cho trẻ. Nhân viên y tế, nhân viên kế toán, nhân viên nuôi dưỡng, bảo vệ.  
 
IV. Tổ chức thực hiện:
1. BGH nhà trường.
Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho các lớp chọn nội dung luyện tập.
Phân công CB,GV, NV chuẩn bị chương trình, nội dung, trang trí sân bãi và các điều kiện khác để thực hiện.
Tạo điều kiện về CSVC, thiết bị để GV có đủ đồ dùng để tập luyện cho trẻ.
2. Giáo viên:
Thực hiện nghiêm túc theo sự điều động của BGH nhà trường và sự phân công của BGH nhà trường.
Tổ chức tập luyện cho trẻ, chuẩn bị đồ dùng, trang phục cho trẻ trong ngày hội.
3. Nhân viên:
Thực hiện theo sự điều động, phân công của BGH nhà trường. Riêng kế toán dự trù kinh phí và trích kinh phí để mua quà tặng cho các cháu.
Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội thể thao cấp trường của bé năm học 2017-2018 của trường Mầm non Hoa Hồng, đề nghị toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
-Phòng GD&ĐT Can Lộc;
- CBGVNV trong nhà trường;
- Trang Wb nhà trường;
-Lưu: VT..
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Lan
 

Tác giả bài viết: TRƯỜNG MN HOA HỒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn