Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2018

Thứ hai - 03/09/2018 20:45
        UBND HUYỆN CAN LỘC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG                   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc                                           
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
             Số: … /KH - MN                               Thị trấn, ngày ......tháng 8  năm 2018
                  
                   
KÊ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2018
 
          Thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, chào mừng năm học mới, toàn trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
         
          1. Chỉ đạo toàn trường tổ chức tốt  công tác tuyên truyền chào mừng 73 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9
          2. Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh: bàn giao trẻ 5 tuổi lên  lớp 1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trẻ vào trường ( Hồ sơ theo quy định: Bản sao giấy khai sinh, phô tô hồ sơ hộ khẩu, đơn xin vào học) theo đúng chỉ tiêu Phòng giáo dục giao: NT : 100 cháu, MG: 739 cháu. Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
          3.Tiến hành tổ chức họp cán bộ giáo viên, thực hiện công tác lao động phong quang trường lớp, quét vôi ve, mua sắm trang thiết bị bàn ghế, sạp giường, tu sửa các loại đồ dùng, đồ chơi, các công trình vệ sinh hư hỏng xuống cấp... Chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường và ngày khai giảng năm học mới.
          4. Tổ chức ngày tựu trường theo đúng quy định: Ổn định tổ chức, tập duyệt văn nghệ cho lễ hội.
          5. Thực hiên tốt công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của ngành.
          6.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực, chức năng, nhiệm vụ.
          7. Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất: San lấp mặt bằng tại cụm trung tâm theo đúng quy định, quét vôi ve. Mua bàn ghế, sạp giường, làm sân…..
          8. Làm tốt công tác tuyên truyền để mua sắm tài liệu cho trẻ.
          9. Thực hiên tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên, ngân sách, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định.
          10. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học : Lao động vệ sinh, tuyển sinh, làm đồ dùng, đồ chơi.
          11. Tham gia Tổng kết năm học, triển khai kế hoạch năm học 2018 – 2019. do UBND Huyện, phòng GD & ĐT Tổ chức và tổ chức tốt Hội nghị năm học 2018 -2019 của nhà trường.
          11. Thực hiện tootc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nhà trường, chủ động phòng chống bão lụt, Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 05/9.
          LỊCH CỤ THỂ.
1-2/8
  • Lao động phong quang trường lớp,.
02/8
  • Hiệu trưởng tham gia tiếp thu kế hoạch tháng 8 tại Phòng GD
03/ 8 -  Họp cấp ủy, chi bộ,  BGH , Hội đồng nhà trường
06 – 15 - Tiến hành triển khai lao động phong quang trường lớp.
- Tuyển sinh trẻ( Hồ sơ trẻ: Giấy khai sinh bản sao, Phô tô Sổ hộ khẩu, Đơn nhập học).
13 -17 - Tổng hợp công tác tuyển sinh
13 -15/8 - Bồi dưỡng chuyên môn tại cụm Chuyên môn Liên trường
17/8 - Tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017 -2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 -2019 tại UBND Huyện.
18 /8 - Tham gia  Bồi dưỡng chính trị hè tại MN Thiên Lộc.
19 - Thực hiện duyệt tuyển sinh  các cụm( Sáng 19: Cụm TT;  Chiều : 19, (  Đại lộc, Bắc Nghèn); Tổng hợp toàn trường.
20
  • Thực hiện tốt ngày tựu trường.
21- 30/8
  • Thực hiện ổn định nề nếp, tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
22/8 -  Sáng:Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của cấp học tại Phòng GD& ĐT ( CBQL)
23/8 -  Tổng hợp hồ sơ tuyển sinh
24 -30/8  Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 -2019
31/8 - Hiệu trưởng tham gia hội nghị hiệu trưởng toàn ngành.
01/9 - Họp cấp ủy, chi bộ, Hội đồng nhà trường.
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí các đồng chí CBGVNV thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 8 năm 2018.
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- CBQLGVNV toàn trường;
- Trang Website nhà trường;
- Lưu: VT.                                                                               Nguyễn Thị Lan
 

Tác giả bài viết: TRƯỜNG MN HOA HỒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn