KẾ HOẠCH THÁNG 9-2017

Chủ nhật - 10/09/2017 23:42
UBND HUYỆN CAN LỘC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      Số:       /KH - MN                          Thị trấn, ngày 03  tháng 9  năm 2017
 
 
                       HỌP HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG
                  
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017.
 
Thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng đã  tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Chỉ đạo toàn trường tổ chức tốt  công tác tuyên truyền chào mừng 72 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Chào mừng năm học mới
          2. Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh: bàn giao trẻ 5 tuổi lên  lớp 1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trẻ vào trường ( Hồ sơ theo quy định: Bản sao giấy khai sinh, phô tô hồ sơ hộ khẩu, có công chứng, đơn). Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.)
          3.Tiến hành tổ chức họp cán bộ giáo viên, thực hiện công tác lao động phong quang trường lớp, quét vôi ve, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường.
          4. Chuẩn bị tốt cho chức ngày tựu trường theo đúng quy định: Ổn định tổ chức, tập duyệt văn nghệ cho lễ hội.
          5. Tổ chức công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của ngành.
          6.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực, chức năng, nhiệm vụ.
          7. Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất:,Làm mái che nắng cụm Đại Lôc; quét vôi ve. tu sữa các hạng mục, mua sắm trang thiết bị để chuẩn bị cho năm học mới.
          8. Làm tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định.
          9. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học: Lao động vệ sinh, tuyển sinh, trang trí nhóm lớp, làm đồ dùng, đồ chơi.
          - Huy động Giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng tham gia làm vườn trường tại cụm Trung tâm, Bắc Nghèn  Đại Lộc, làm được 135 luống rau.
          - Trang tri tại các lớp học, tổ chức chấm  các lớp học
          10. Tham gia và Tổ chức hội nghị Tổng kết năm học, triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. do UBND Huyện, phòng GD & ĐT, Nhà trường Tổ chức.
          11. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động các phương án phòng chống bão lụt.
     Nhà trường có kế hoạch tiến hành ký hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với các đối tượng theo quy định. ( bằng TC chế biến món ăn, bằng TCSPMN có chứng chỉ nấu ăn, ký hợp đồng mua bán thực phẩm đối với các nhà cung cấp thực phẩm.
          * Tồn tại:
          - Một số giáo viên chưa thật sự có ý thức trong công việc.( khi chưa giao lớp thực hiện  chưa nghiêm túc, ỉ lại, thể hiện sự ích kỷ cá nhân, chưa có sự học hỏi, sang tạo, tự bằng lòng với hiện tại)
           - Công tác làm đồ dùng đồ chơi có nhiều hạn chế, số liệu và chất lượng chưa phong phú.
          - Công tác tuyển sinh còn chồng chéo, sắp xếp lớp chưa khoa học, chưa kịp thời( Cụm Trung tâm).
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 9/2017.
     Thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
     1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, Tổ chức tốt lễ hội “ Chào mừng ngày hội đến trường của bé” đảm bảo giữa phần lễ và phần hội. Văn nghệ.
   2. Thực hiện tốt việc tổ chức quán triêt, học tập chỉ thị ...../CT- BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học, Thông báo số .....TB/HU  ngày ....... của ban thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, UBND Huyện, Phòng GD & ĐT, Ngành học Mầm non, Nhà trường cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường
3. Tổ chức tốt khai giảng năm học mới, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí.Tổ chức tập duyệt chương trình lễ hội( Có lịch phân công kèm theo). Phát động phong trào thi đua hai tốt, xây dựng trường học an toàn thân thiện, học sinh tịch cực, phát động tháng an toàn giao thông, tháng khuyến học, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam 2/10.
4. Chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên  môn, thực hiện theo chủ đề, chủ điểm.
- Tổ chức cân đo- khám sức khỏe đầu vào cho trẻ.
5. Tham gia tốt hội nghị Tiểu ban nghiệp vụ, Cụm chuyên môn liên trường. năm học 2017 -2018.
6. Tham gia các chuyên đề do Phòng tổ chức, tổ chức tốt chuyên đề cấp trường cho các đối tượng giáo viên yếu, GV mới vào nghề.
7 . Thực hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh.
8.Làm tốt công tác tham mưu, xã hội hóa để huy động xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, mua sắm trang thiết bị văn phòng, thiết bị dạy học, Phương tiện dạy học hiện đại
- Hoàn thiện vườn cổ tích , vòi phun nước vườn rau, sân vận động cụm Bắc Nghèn
- Làm tốt công tuyên truyền với phụ huynh để hụ huynh mua sắm đầy đủ các loại tài liệu cho trẻ, đồ dùng cá nhân trẻ.
9. Bố trí giáo viên đứng lớp cho giáo viên nghĩ sinh hợp lý, nhất là bố trí nhân viên nuôi dưỡng,
10.Thực hện tốt công tác thu học phí theo đúng quy định. Thực hiện các khoản vận động vào đầu năm học theo đúng quy trình văn bản 1702 liên sở tài chính, sở giáo dục và chỉ đạo của UBND Huyện, Phòng GDĐT, Hội đồng nhân dân Thị Trấn Nghèn. Tiến hành họp phụ huynh đầu năm học.
11. Tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ: Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, số cháu thực tế, chất lượng đầu vào của trẻ 5 tuổi. Kiểm tra chuyên đề. Kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo, nề nếp trẻ, thực hiện quy chế chuyên môn, tài liệu trẻ, làm đồ dùng đồ chơi.
12. Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức ký cam kết về an toàn giao thông. Phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trường học.
13. Thực hiện tốt việc phòng chống bão lụt. Thành lập ban chỉ đạo , phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhà trường.
* Lịch công tác cụ thể.
01/9  - HT tham dự hội nghị Hiệu trưởng thường kỳ tại Phòng GD &ĐT.
01 - 04/9 Nghĩ lễ theo quy định
05/9 - Tổ chức ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Học tập nhiệm vụ năm học
6 – 9 /9 - Tổ chức tuần 1 của năm học mới
6-10 - Kiểm tra chất lượng trẻ ăn bán trú,VSATTP,
7/9 - tập huấn qua mạng tại Phòng GD &ĐT
8 -11 - Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh của trẻ.
10/9 - Nộp báo cáo đầu năm học về Phòng GD &ĐT.
12 - Duyệt hồ sơ tuyển sinh tại Phòng GD & ĐT
14/9 - Duyệt KH năm học tại Phòng GD &ĐT
14 -15/9 - Tổ chức cân đo cho trẻ lần 1
20/9 - Tổ chức  khám sức khỏe lần 1 cho trẻ
21/9 -  Tham dự hội nghị triển khai Phổ cập giáo dục
22/9 - Tập huấn nâng cao năng lực CBQLMN, Bộ chuẩn GVMN
 24/9 -  Điều tra PCGD
27/9 - Nộp báo cáo cuối chủ đề
30/9 - Tham gia họp Hiệu trưởng toàn ngành.
01/10 - Hop giáo viên – nhân viên triển khai nhiệm tháng 10
 
III.THẢOLUẬN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 9  năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CTCĐ –TTrCM;
- Giáo viên;
- Lưu nhà trường  .                                                                                             Nguyễn Thị Lan
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường MN Hoa Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn