Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

BÁO CÁO HỘI NGHỊ

Thứ tư - 24/08/2016 10:42
Báo cáo hội nghị

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ GD &ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015
Công văn số 3515/ CV – GDMN, ngày 20/9/2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ bậc học mầm non năm học 2015-2016;
     Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD & ĐT Can Lộc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 Bậc học mầm non.
Dựa vào tình hình thực tế của địa phương, tập thể CBGV, NV trường mầm non Hoa Hồng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với những kết quả như sau:
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016:      
1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương
Để thực hiện sự phát triển giáo dục mầm non một cách có hiệu quả.  năm học 2015 - 2016  nhà trường đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyên đại phương các văn bản về công tác xây dựng cơ sở vật chất( XD 8 phòng học tại cum Trung tâm, làm mái che cụm Bắc Nghèn, tu sửa các công trình xuống câp...), công tác PCGDMNCTE5T, nâng chế độ cho giáo viên, nhân viên ngoài biên chế.     
          2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:
          Nhà trường đã tiếp thu và thực hiện nghiêm túc, sau khi tiếp thu tổ chức cho CBGV ký cam kết, thành lập ban chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong CB, GV, NV, phụ huynh về các cuộc vận động và các phong trào.
Nhà trường chỉ đạo giáo viên biết đưa các bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào trong các hoạt động hàng ngày. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, phụ huynh ký cam kết về thực hiện phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường MN.  Tổ chức tốt hội thi “ Giáo viên giỏi trường”, thi đồ dùng đồ chơi nhân ngày 20/11; Chỉ đạo giáo viên tự học và tự bồi dưỡng qua các hình thức: Thăm lớp dự giờ, tổ chức thao giảng, Thi đồ dùng đồ chơi, tham quan trường bạn, nghiên cứu tài liệu, đăng ký để học thêm các lớp ĐH, CĐ nâng tỷ lệ trên chuẩn đạt 87%, tăng 10 % so với năm học trước
 GV tham gia thi giáo viên giỏi trường, giáo viên giỏi tỉnh đạt kết quả tốt: Nguyễn Thị Hồng Sơn, Nguyễn Thị Lý; Trần Thị Tuyết, Phan Thị Thu Hương; GVG tỉnh:  Đ/C: Đinh Thị Anh Minh; Bùi Thị Hào.
- Phong trào làm đồ  chơi như:Đ/ C: Hoàng Thị Kim Khánh; sản phẩm dự thi toàn quốc; Tổ Văn Phòng; Tổ Nam Sơn, Bắc Nghèn;  Đinh Thị Anh Minh, Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Quỳnh Trang; Võ Thị Xoan. Nguyễn Thị Vân Anh.
-  Phong trào viết SKKN của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, cuối năm học toàn trường xếp thứ 7/23 trường trong toàn huyện, cụ thể:  cấp trường ; 38, cấp tỉnh : 3, cấp huyện: 12.Tiêu biểu: Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Xoan, Phạm Thị Mơ, Bùi Thị Hào, Ngô Thị Quỳnh Nga, Võ Thị Xoan; Đinh Thị Anh Minh, Ngô Thị Quỳnh Nga.
+ Trong năm qua 100% trẻ được an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
3. Quy mô phát triển GDMN và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi:
- Trong năm qua về số lượng nhà trường luôn ổn định, Công tác triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của địa phương được chú trọng. như làm tốt công tác điều tra, nhập dữ liệu và đặc biệt là làm tốt công tác tham mưu và tuyên truyền  để mua sắm các loại đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ
* Kết quả
-  Tổng số nhóm lớp : 24
-   Số trẻ đến trường:  790 cháu, tăng  39 cháu so với năm học trước.
- Số lớp mẫu giáo 5 tuổi : 9, số trẻ 5 tuổi đến trường: 217: tỷ lệ 100%
(  Giảm 67 cháu so với năm học trước)
 Tổng kinh phí cho phổ cập giáo dục 5 tuổi: 450,000,000 đồng.
4.  Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:
          4.1. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe.
- Nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong năm học không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm, nhà trường đã được cấp giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm.Chỉ đạo xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa và theo độ tuổi của trẻ. Thực hiện tốt công tác giám sát để đảm bảo về chất lượng và đủ theo số lượng. Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh.  Ký hợp đồng mua bán thực phẩm. Làm tốt công tác tạo vườn rau sạch cho trẻ dùng,  công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ. Trẻ suy dinh dưỡg được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, Tiêu biểu như vườn rau của cụm Bắc Nghèn và đại Lộc đủ cung cấp trong năm học cho 790 cháu ăn bán trú, công tác xây dựng thực đơn như đồng chí: Trần Thị Xoan, Trần Thị Hoa Thắm: Nguyễn Thị Thúy, nhân viên nuôi dưỡng quản lý bếp ăn cụm Trung tâm, kết quả cụ thể như sau:
- Tổng số lớp ăn bán trú: 24, với số cháu: 790 cháu, số lớp ăn bữa phụ: 0
- Chỉ đạo toàn trường ăn bán trú, bữa phụ đạt 790/790 tỷ lệ 100%
          -  Trong đó ăn bán trú 790/790 đạt 96%( Tăng 2% so với năm học trước)
          * Cân đo:
          - Tổ chức cân đo 4 lần/năm. Kết quả cụ thể: Số trẻ được cân đo: 790 cháu trong đó: về cân nặng có:
-  Cân nặng cao hơn tuổi: 9, tỷ lệ 1,1%
+ Tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân: 19/790; tỷ lệ 2,3%
+ Tỷ lệ trẻ SDD thể thấp còi: 39/790; tỷ lệ 4,9%
71/71; tỷ lệ 100%;
 
4.2 Công tác giáo dục.
Triển khai Chương trình GDMN, triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, tổ chức trẻ học bán trú được thực hiện tốt, nhà trường có đội ngũ CBQL nắm vững về chương trình GDMN mới, Giáo viên đã nắm bắt được nội dung của chương trình được thực hiện theo các lĩnh vực phát triển. Tổ chức tốt các chuyên đề cấp trường về GDMN trong năm học.  Đa số giáo viên biết đổi mới phương pháp. Tạo môi trường cho trẻ được hoạt động một cách tích cực.Tiếp tục tổ chức tốt công tác bồi dưỡng qua các hình thức: Thăm lớp dự giờ, chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên yếu và giáo viên mới vào nghề. Động viên khen thưởng kịp thời. Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, công tác xã hội hóa giáo dục.
 * Kết quả:
- TS  lớp: 24/24 tỷ lệ  100%: Nhóm trẻ: 5 nhóm, MG  3 tuổi : 6 lớp, MG 4 tuổi: 7 lớp, MG 5 tuổi: 6 lớp.
 
- Thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi: Nhà trường tổ chức chuyên đề cho giáo viên để giáo viên nắm bắt được nội dung của bộ chuẩn trẻ 5 tuổi,
 Số lớp 5 tuổi thực hiện : 6/6 lớp, Tỷ lệ 100%;
100%  trẻ được theo dõi và đánh giá qua các chủ đề theo các mặt phát triển, cuối năm 217 cháu  được  đánh giá thực hiện thông qua các chỉ số của bộ chuẩn trẻ 5 tuổi. 98% trẻ đạt về giáo dục phát triển thể chất; 95 % trẻ đạt về giáo dục phát triển nhận thức; 94,3% trẻ đạt về kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, 98,2% trẻ đạt về giáo dục phát triển ngôn ngữ.
  217/217 trẻ 5 tuổi năm bắt được các kỹ năng để bước vào lớp 1
Về thực hiện chuyên đề phát triển vận động :Sau 3 năm thực hiện chuyên đề nhà trường đã đạt được một số kết quả đáng phẩn khới: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  được Bồi dưỡng qua lý thuyết và qua chuyên đề thiết  thực vì vậy giáo viên, nhân viên nắm bắt được nội dung của chuyên đề, từ đó có các biện pháp, tổ chức các hoạt động một cách có hiệu quả, trẻ được hoạt động, được trải nghiệm nhiều vì vậy chất lượng được nâng lên rõ rệt.
+ Nhà trường xây dựng KH cụ thể, tổ chức các chuyên đề thiết thực, có KH mua đồ dùng đồ chơi: Tổng kinh phí: 90,000, 000 đồng, làm được nhiều đồ dùng để phục vụ chuyên đề. Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chuyên đề tại địa phương hiện nay;  Công tác xây dựng điểm mô hình thực hiện chuyên đề; XD 5 lớp điểm. Tiêu biểu như đồng chí: Võ Thị Xoan, Đinh Thị Anh Minh, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Trần Thị  Tuyết A
+ Nhà trường làm tốt công tác tham mưu XDCSVC và Các điều kiện thực hiện: cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, việc xây dựng môi trường GDPTVĐ cho trẻ trong trường mầm non; mua sắm đầy đủ, tổ chức làm đồ dùng đồ chơi về PTVĐ.
Kết quả: Làm 1 nhà vận động 170 triệu đồng; Mua sắm được 2 bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ vận động, 100% nhóm lớp làm được nhiều đồ chơi có giá trị cho trẻ vận động, làm được 320 đồ chơi; Tổ chức 6 chuyên đề: tổ chức ngày hội thể thao cấp huyện, cấp cụm, cấp trường đạt kết quả tốt: Tiêu biểu cụm Nam Sơn tổ chức ngày hội thể thao cấp trường, Tổ văn phòng và cụm Bắc Nghèn làm đồ chơi bập bênh, đu quay, bóng bàn...
c. Kết quả triển khai một số nội dung: Giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), giáo dục phong ngừa ứng phó với biển đổi khí hậu trong mầm non; giáo dục về tài nguyên và môi trường, biển, hải đảo vào CTGD mẫu giáo 5 tuổi.
Nhà trường đã tổ chức các hoạt động:  Thành lập ban chỉ đạo, tổ chức ký cam kết, tuyên truyền, xây dựng góc an toàn giao thông,  treo băng cờ khẩu hiệu, đưa nội dung ATGT vào tiêu chí xếp loại thi đua trong năm học, chỉ đạo  Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện. Đưa các nội dung  GDATGT, VSMT, TKNLHQ, vào trong các nội dung hoạt động trong ngày. Tiêu biểu như đồng chí: Võ Thị Xoan, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Hoàng Thị Kim Khánh, Đinh Thị Anh Minh.
- Nâng cao chất lượng GDATGT, BVMT, UDCNTT.
Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến đến tận từng giáo viên, phụ huynh. Chỉ đạo giáo viên biết tích hợp lồng ghép vào trong các hoạt động trong ngày một cách có hiệu quả. Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi.  Chỉ đạo xây dựng góc tuyên truyền. Mua sắm đầy đủ đồ dùng vệ sinh cho cô và trẻ. Chỉ đạo xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Phân công, phân nhiệm một cách cụ thể. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Chỉ đạo giáo viên ra khỏi phòng tắt điện, quạt, ti vi. Sử dụng nguồn nước tiết kiệm, lồng ghép các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào trong các hoạt động hàng ngày để giáo dục trẻ.
* Kết quả
+  Xây dựng sân chơi ATGT, mua sắm đồ dùng đồ chơi ATGT: kinh phí: 35,000,000 đồng.
+ 100% CBGV, NV, Phụ huynh đều tham gia ký cam kết và thực hiện một cách nghiêm túc.
+ 100% trẻ được an toàn tuyệt đối( Tiêu biểu cụm Đại Lộc)
+ 100% giáo viên chấp hành ATGT, không có trường hợp nào bị vi phạm luật lệ giao thông.
 + 100 % nhóm lớp có góc tuyên truyền về ATGT, VSMT
+ 100% trẻ biết đi vệ sinh đúng chổ, bỏ rác vào nơi đúng quy định.
+ 100% trẻ 5 tuổi và trẻ 4 tuổi có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân.
+ Toàn trường có 5 máy tính và được nối mạng Internet, 100% lớp 5 tuổi đều có ti vi, đầu chiếu. 6/6 lớp 5 tuổi đều có máy chiếu.
+ 42/47 giáo viên soạn bài trên máy tính. Nhiều giáo viên thực hiện soạn bài trên máy tính có chất lượng: Hoàng Thị Kim Khánh, Võ Thị Xoan, Đinh Thị Anh Minh, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Hồng Sơn. Trần Thị Tuyết A. Lương Thị Hồng Nhung.
5.     Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên:
- Nhà trường chú trọng công tác tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thông qua nhiều hoạt động, để từ đó giáo viên biết tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ một cách có hiệu quả, trẻ được tham gia hoạt động, trải nghiệm, phát huy được tính tích cực của trẻ một cách  có hiệu quả.
+ Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các chuyên đề do Phòng và cụm chuyên môn liên trường tổ chức, tổ chức các chuyên đề cấp trường, tổ chức thăm lớp dự giờ, thi giáo viên giỏi trường, tham gia thi giáo viên giỏi huyện, tổ chức ôn tập cho giáo viên dự thi khảo sát chất lượng; Tạo điều kiện để GV tham gia học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, bằng các hình thức bồi dưỡng như: Tổ chức chuyên đề thiết thực, tham quan học hỏi. Tham gia học các lớp học về ĐHCĐ để nâng cao trình độ chuyên môn.
* Kết quả:
TS CB, GV, NV:  53, trong đó trình độ trên chuẩn: ĐH, CĐ, : 46, tỷ lệ: 86,7%, đạt chuẩn  53, tỷ lệ: 100% .
TS Biên chế: 42, CBQL: 4, GV: 36, NV: 2
Tổng số ngoài biên chế: 11( HĐLĐ: 9, HĐMV : 2).
Số hợp đồng năm học 2015 -2016: 2 giáo viên. Nguồn lương: Huyện: 1,150,000; địa phương: 200,000, nhà trường: 450,000 đồng. : Tổng 1,800,000 đ/ người/ tháng
Tỷ lệ giáo viên / trên lớp: 2 GV/ lớp
+ Trong năm qua tổ chức các chuyên đề:  10 môđun ưu tiên; giáo dục phát triển vận động; PTTCKNXH; giáo dục thẩm mỹ, Quản lý lớp học, vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn viết SKKN; Tổ chức các chuyên đề thiết thực: Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm: GV Tham gia dạy chuyên đề tiêu biểu cấp huyện, cấp cụm như đồng chí: Võ Thị Xoan, Đinh Thị Anh Minh.
+ Thi giáo viên giỏi tỉnh: 2 đồng chí: Đinh Thị Anh Minh; Bùi Thị Hào.
+ SKKN; Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề  cho GV: có 30 SKKN cấp trường, 15 SKKN cấp huyện, 2 SKKN cấp tỉnh( Nguyễn Thị Lan; Đinh Thị Anh Minh, Bùi Thị Hào)
+ Đồ dùng đồ chơi sáng tạo, có đồng chí: Hoàng Thị Kim Khánh, đật giải nhất cấp huyện. Cấp tỉnh, sản phẩm “ Xưởng phim hoạt hình được lựa chọn dự thi triễn lãm sáng tạo toàn Quốc”
6. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN:
Trong năm qua nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, vì vậy cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được nâng cao, các lớp học cơ bản đã đáp ứng theo yêu cầu mới, cụ thể:
- Nhà trường đã được quy hoạch về 3 cụm: Cụm chính tại Trung tâm, cụm 2 Đại Lộc, cụm 3: Bắc Nghèn:
- Các công trình xây dựng mới trong năm học: Xây dựng 8 phòng học theo thông tư 02. làm nhà vận động tại cụm Bắc Nghèn. sân chơi bồn hoa, nâng cấp tường bao tại cụm Đại Lộc. Xây dựng sân chơi an toàn giao thông tại cụm Trung tâm. Sửa chửa 8 công trình vệ sinh cụm  cụm Trung Tâm, Cụm Bắc Nghèn.. Quét vôi ve 2.500m2 các phòng học, tường bao, cổng trường Tu sữa nền nhà tại cụm Đại Lộc, Cụm Bắc Nghèn. Đóng mới sạp giường cho trẻ ngủ.. Lắp hệ thống tưới nước, xay dựng đường đi lối lại tại vườn trường cụm Bắc Nghèn và đại Lộc.Tu sửa đường dây điện, quạt điện, đường ống dẫn nước, đồ chơi ngoài trời, sạp giường, bàn ghế cả năm.
   Ngoài ra nhà trường còn Mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy và học như.
 Mua 30 bàn, 200 ghế cho trẻ ngồi học. 10 tủ đựng đồ dùng cá nhân trẻ. ,  Mua thảm trải mùa đông cho trẻ.
      Công trình vệ sinh, nước sạch.
 + Đa số các công trình đều đạt chuẩn theo quy định: 24/24 nhóm lớp có công trình VS, CT nước sạch, đảm bảo: 100% cụm có vòi nước cho trẻ rửa tay ngoài trời, cổng, 4 bếp đều có giấy chứng nhận VSATTP.
Tổng kinh phí đầu tư trong năm học: 11.26520,000,000  đồng.
7. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non.
- Nhà trường tổ chức thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, chỉ đạo giáo viên không phân biệt đối xử không công bằng đối với trẻ, đối với trẻ khuyết tật  đầu năm nhà trường đã tiến hành: điều tra, khảo sát số trẻ KT trên địa bàn. Phân các loại tật. Theo dõi sự tiến bộ của trẻ. Có các chế độ ưu tiên đối với trẻ KT: Bố trí chổ ngồi, trò chuyện, động viên, khen ngợi.
- TS trẻ khuyết tật được hoà nhập: 4,TS trẻ KT: 4; tỷ lệ: 80%
8. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non:
- Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ăn bán trú, bữa phụ cho trẻ . Tổ chức các hoạt động một cách có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh.Tổ chức họp phụ huynh vào đầu năm học. Thông qua các hình thức trao đổi với các bậc cha mẹ trong thời gian đưa đón trẻ, góc tuyên truyền với các bậc cha mẹ về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo khoa hoc. Thông qua các hội thi, các ngày hội mời phụ huynh cùng tham gia ngày hội “ Chung tay nuôi con khỏe -  Dạy con ngoan”:  Bé yêu thể thao, triễn lãm tranh của bé. 
          * Kết quả.
          + Số phụ huynh tham gia dự họp: 1,400 người/ 2 lần, đạt 96 %
          + 100% phụ huynh đồng tình cao trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ.
          - Chất lượng trẻ ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ trẻ chuyên cần : 90 %,  suy dinh dưỡng hạ xuống còn 2,4 %,Chiều cao: 5,6%;    
+ Huy động ngày công của phụ huynh về chăm sóc vườn trường, sân trường Tiêu biểu cụm Đại Lộc. Bắc Nghèn.
Có 50 phụ huynh tham gia các ngày hội, kết quả hội thi “ Chung tay nuôi con khỏe – Dạy con ngoan” Giải XS đội trung tâm 1, giải nhất cụm Đại Lộc, Giải ba đội Trung tâm 2 và Nam Sơn; có 267 sản phẩm tranh của bé dự thi, có 60 sản phẩm đạt giải.
9. Công tác quản lý, kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng giáo dục.
+ Nhà trường cập nhật, triển khai đúng nội dung trọng tâm và có hiệu quả. Triển khai đến tận từng cán bộ giáo viên một cách nghiêm túc. Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm .
- Kết quả thực hiện 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả. Bảng công khai được đặt tại văn phòng: Công khai các nội dung về cơ sở vật chất, thanh quyết toán thu chi, chế độ giáo viên, xếp loại hàng tháng, bảng chấm công..., ở các lớp đều có bảng thông tin.
+  Hàng tháng nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu tháng, chú trọng tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, với các nội dung: thực hiện qui chế chuyên môn, chất lượng CSGD trẻ, cách chế biến món ăn, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo, thực hiện  các khoản thu, chi, bán trú
+ Kiểm định chất lượng Giáo dục: Nhà trường tiến hành thành lập nhóm để  thu thập thông tin, minh chứng, mã hóa hồ sơ. Tiến hành viết phiếu đánh giá từng tiêu chí.
-  Đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và cải cách hành chính trong GDMN.
Kết quả cụ thể:
100% GV được kiểm tra chuyên đề.
30% GV được kiểm tra toàn diện: kết quả : Tốt: 14, khá  : 8, TB : 4
Dự giờ được 100% hoạt động.: Mỗi giáo viên 4 hoạt động..
Kiêm tra hồ sơ 3 lần /năm: Xl cuối năm : tốt:  18,  khá : 18, TB: 4.
Kiểm tra hồ sơ thu chi, bán trú: thường xuyên bổ sung những hạn chế kịp thời.
Kiểm tra hồ sơ tài chính của nhà trường: Luôn được cấp nhật, phản ánh đầy đủ ở hồ sơ kế toán nhà trường..
B. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NĂM HỌC.
Trong năm qua trường MN Hoa Hồng đã được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Huyện, Phòng giáo dục đào tạo Can Lộc, của Đảng Ủy, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của nhà trường và Phụ huynh vì vậy trường MN Hoa Hồng đã đạt được một số thành tích đáng kể: Cơ sở vật chất được nâng lên, cụ thể: Xây dựng 8 phòng học theo thông tư 02, làm sân chơi, xây nhà bảo vệ; làm nhà vận động, vườn trường có đường đi lối lại.
- Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp:MG đạt 100%, Nhà trẻ: 38 %.
- Đời sống giáo viên, nhân viên được nâng lên: 36 GV, 2 nhân viên được biên chế, 9 GV hợp đồng lao động, Lương nhân viên nuôi dưỡng và giáo viên được nâng lên, Thị trấn  hỗ trợ thêm chế độ cho nhân viên nuôi dưỡng mỗi tháng 200.000 đồng/ người…
- Số lượng giáo viên giỏi tỉnh: 2
- Công tác phối kết hợp với phụ huynh chặt chẽ.
- Vườn trường phong phú, đủ cung cấp rau sạch cho trẻ ăn bán trú cả năm
- Trường tổ chức được nhiều hoạt động có chất lượng, nhiều hoạt động ngày hội, ngày lễ có ý nghĩa “ Ngày hội chung tay nuôi con khỏe – dạy con ngoan; Triễn lãm tranh của bé”
- Đồ dùng, đồ chơi xếp thứ nhất trong toàn huyện.
- Trường xây dựng trường MN Đạt chuẩn mức độ 1.
Kết quả thi đua cuối năm: Trường được Phòng GD &ĐT đề nghị tập thể lao động xuất sắc
- Sở Giáo dục tặng Giấy khen, UBND huyện tặng đơn vị lao động tiên tiến
- Cá nhân: 2 Bằng khen của UBND Tỉnh: Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Anh Minh; 7 CSTĐ cơ sở.
2. Những khó khăn, hạn chế
2.1 Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân
- Địa bàn rộng, dân số đông, khó khăn trong công tác quản lý chỉ đạo.
- Cơ sở vật chất chưa thật đầy đủ, đặc biệt là thiếu các phòng ngủ và phòng chức năng, bếp ăn quá chật so với quy định.
- Lớp học quá tải so với quy định.
- Nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế nên ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động trẻ ra lớp.
- Số lượng giáo viên đổi mới phương pháp chưa cao.
- Tû lÖ §¶ng viªn ®ang cßn h¹n chÕ. Tỷ lệ trẻ chuyên cần chưa cao, vẫn còn tình trạng trẻ suy dinh dưỡng nặng.
- Số giáo viên, nhân viên ngoài biên chế còn đông.
- Tỷ lệ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao, chưa biết khai thác trang Web của trường, số bài viết còn quá ít.
2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:
     - Năng lực thực tế của 1 số GV chưa tương xứng với trình độ.
     - 1 số giáo viên tự bằng lòng, thiếu ý thức vươn lên.
     - Một số GV tuy trẻ tuổi nhưng tinh thần học hỏi ứng dụng CNTT chưa cao,
     - Nhận thức của phụ huynh không đồng đều.
- Do trẻ học gửi đông nên dẫn đến trẻ quá tải.
 
PHẦN THỨ II:
 
DỰ THẢO
 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017.
 
Căn cứ Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016 -2017; công văn của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ bậc học mầm non năm học 2016 - 2017;
     Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD & ĐT Can Lộc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 Bậc học mầm non.
Dựa trên tình hình thực tế của địa phương, trường mầm non Hoa Hồng đề ra phương hướng, nhiệm vụ như sau:
I. Chỉ tiêu chủ yếu
1. Ổn định quy mô nhóm lớp và đẩy mạnh Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
1.1 Phát triển quy mô nhóm lớp
a.     Chỉ tiêu huy động:
* Quy mô nhóm lớp:( Kèm theo danh sách)
- Tổng số nhóm lớp: 25, trong đó: 20 lớp MG và 5 nhóm trẻ.
+  Tổng số trẻ 0 - 3 tuổi : 336 cháu, 130/336 Tỷ lệ huy động đạt 38,6 %. Tăng 0,6  % so với năm học trước
+ Mẫu giáo: 661/661  tỷ lệ huy động đạt 100 %
- Tỷ lệ trẻ chuyên cần:  95 % trở lên đối với trẻ 5 tuổi; 90% trở lên với các độ tuổi 3,4 tuổi; 80 % đối với nhà trẻ.
- 80 % trẻ khuyết tật được học hòa nhập.
- Hoàn thành quy hoạch tổng thể và chi tiết các cụm lẻ Đại Lộc và Bắc Nghèn, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 cụm và tổng thể cụm Trung tâm sau khi được mở rộng.
- Thành lập  1 nhóm trẻ gia đình.
- Thành lập 1 lớp dạy thí điểm chương trình tiếng anh có hiệu quả.
        2. Đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi
- Huy động 100% trẻ MG 5 tuổi đến trường mầm non.
- 100% trẻ ăn bán trú.
- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi giảm xuống còn dưới 4,5%.
- 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn, 80% trẻ có các kỹ năng cơ bản theo độ tuổi.
- 100% lớp 5 tuổi có máy vi tính và được học KISMART
- Trẻ được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.
- 100% GV đạt chuẩn, trên chuẩn đạt 90%, định biên 2GV/lớp, được hưởng lương theo bảng lương.
- 100% Phòng học đảm bảo kiên cố, và được chuẩn bị tốt tâm thế chuẩn bị vào lớp 1.
- Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNT5T, phấn đấu giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNT5T năm 2017.
+ Mua sắm đồ dùng đồ chơi bổ sung các độ tuổi, trong đó lớp 5 tuổi:  8/8 lớp đạt tỷ lệ 100%.
    3. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.
3.1 Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn tại trường MN, trong đó ăn bán trú đạt tỷ lệ 100 % .
- Mức ăn bán trú: tối thiểu 14.000 đ/ngày/ trẻ. Trẻ ăn sáng 19.000 đ/ ngày/trẻ. Trẻ MG 1 bữa chính và 1 bữa phụ, trẻ nhà trẻ 2 bữa chính và 1 bữa phụ. Trẻ suy dinh dưỡng và béo phì có chế độ ăn riêng. Riêng trẻ suy dinh dương dưỡng từ 2.000 đ- 5.000 đ/ ngày/ trẻ.
- 100% trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe 4 lần/năm học, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm học; trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân theo dõi hàng tháng.
- Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi), tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) xuống dưới 4,5 % .
- 100% lớp MG 3 tuổi được trải thảm về mùa đông, lắp đặt bình nước nóng cho 5 nhóm trẻ, 100%  trẻ đảm bảo an toàn.
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5  tuổi được chải răng.
-  Lưu mẫu thức ăn đúng 24 giờ theo quy định.
-  100%  nhóm lớp có thùng rác có nắp đậy trong sân trường và các lớp học.
- 3/3 bếp đảm báo thực hiện đúng quy trình chế biến theo bếp 1 chiều.
- 100% trẻ có đầy đủ đồ dùng vệ sinh.
3.2 Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục trẻ.
a. Chỉ tiêu.
- 100% nhóm lớp đều thực hiện CTGDMN: (trong đó 8 lớp MG 5 tuổi, 7 lớp MG 4 tuổi, 5 lớp MG 3 tuổi, 4 nhóm trẻ 25 – 36 tháng, 1 nhóm trẻ 18 – 24 tháng).
-100% trẻ được tham gia các hoạt động giáo dục theo chuyên đề: An toàn giao thông, GDBNVMT, GDBV vận động, GDỨPBĐKH, GDSDNL hiệu quả.
- 85 % trẻ trở lên phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
- 100% lớp 5 tuổi thực hiện  hiệu quả bộ chuẩn trẻ 5 tuổi có hiệu quả.
- Tổ chức tốt ngày hội quy mô cấp huyện, với tên gọi “ Bé cùng thi tài” thông qua các trò chơi dân gian.
- 50% trẻ 5 tuổi được học tiếng anh có hiệu quả.
-  100% trẻ được an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% nhóm lớp được tham gia hội thi “ Cháu khỏe ngoan, lễ phép  – cô duyên dáng mẫu mực - phụ huynh mấu mực” và ngày “ Ngày hội thể thao” cùng các các ngày hội, “ trung thu của bé, bé yêu cô giáo, Chú bộ đội, ngày tết quê em, bông hoa mừng  ngày 8/3, sinh nhật Bác Hồ, ngày tết thiếu nhi” một cách có hiệu quả.
+ Phấn đấu tham gia hội thi “ Cháu khỏe ngoan, lễ phép  – cô duyên dáng mẫu mực - phụ huynh cùng chia sẻ ” đạt giải nhì cấp cụm, dự thi cấp huyện.
4. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên.
a. Số lượng . Làm tốt công tác tham mưu với PGD để định biên số lượng giáo viên đủ theo quy định.
Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên 56 người, (trong đó: Cán bộ quản lý  4, giáo viên mẫu giáo 40, giáo viên nhà trẻ 10.  nhân viên Kế toán 1 nhân viên Y tế 1).
Nhân viên: : ĐH: 1 Tỷ lệ : 50%, CĐ:  0   Tỷ lệ: CĐ 1, tỷ lệ 50%; Biên chế: 2
           Nhân viên nuôi dưỡng: 20, ngoài biên chế: 20 người.
+  Đảng viên 32, tỷ lệ  58 %,   Kết nạp 2 đảng viên, giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng.
 -  Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
 +  Tỷ lệ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn: 100 % ( kể cả kế toán, y tế), trong đó trên chuẩn:  90%, có 10 giáo viên đi học đại học tại chức, từ xa; 15 nhân viên nuôi dưỡng học cao đẳng.
  - Mỗi CBGV thực hiện 120 tiết bồi dưỡng thường xuyên/năm học, tổ chức làm bài thu hoạch để làm căn cứ đánh giá xếp loại BDTX theo quy định.
         - Tổ chức chuyên đề cấp trường ít nhất 1 -2 lần/ tháng
- 100% CBQL sử dụng thành thạo máy vi tính vào công tác quản lý, công tác chuyên môn.
-  90 % giáo viên đứng lớp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.
- 100% CBGVNV biết khai thác trang WEBSITE( Web)
-  50 % GV có bài viết trên trang Web.
-  100% GV biết học tập qua mạng E - Leaning, 5 sản phẩm dự thi cấp  huyện.
          - GV giỏi trường: 38, GV Giỏi huyện: 11, GVG tỉnh: 1,
          - 38 SKKN cấp trường, cấp huyện: 12, cấp tỉnh: 3.
          - Đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp: HT: XS,  HP: XS, GV: 30% XS, K: 60, TB: 10%, không có loại yếu kém.
          - Lương nhân viên nuôi dưỡng đạt: 2,200,000 đồng/ người/tháng.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan môi trường, trường chuẩn Quốc gia.
a. Chỉ tiêu:
+ Mở rộng bếp ăn; Làm mới vườn cổ tich, sân chơi vận động, đường đi lối lại ở vườn rau, hệ thống vòi nước tự động, vòi rửa tay ngoài trời, nhà bảo vệ, nhà xe giáo  viên, xây 2 bể chứa nước tại cụm Trung tâm
+ Làm đường đi tại cụm Bắc Nghèn, Đại Lộc, Trung tâm.
+  Lắp hệ thống vòi nước tự động tưới rau, vòi rửa tay ngoài trời cụm Đại Lộc và cụm Trung tâm;
+ Sơn , vôi ve các phòng học, cổng trường, tường bao, cánh cửa, bàn ghế, đồ chơi ngoài trời. Đóng mới 40  giường cho trẻ. Tu sửa hàng rào, sân chơi, nền nhà, công trình vệ sinh, điện nước,
-         Mua sắm: Đồ dùng, đồ chơi, cụ thể:
+ Mua bàn, ghế văn phòng.
+ Mua 60 bàn, 200 ghế
+ 10 tủ đựng đồ dùng cá nhân trẻ, 10 giá đựng đồ chơi, 17 quạt điện, 1 bộ loa  máy, 40 loại đồ dùng, đồ chơi cho 2 lớp mới, và bổ sung 23 lớp còn lại, mua 5 loại đồ chơi ngoài trời  để phát triển góc vận động,
- Trang trí phòng học : 25 phòng học theo các chủ đề
- 100% lớp, sân trường có thùng rác có nắp đậy
- Lắp 4 bình nước nóng cho trẻ nhà trẻ.
- 150 m thảm trải cho lớp 3 tuổi. 4 tuổi
-  lắp 1 bộ an toàn giao thông, kiên cố
- Mua sắm đầy đủ đồ dùng phục vụ vệ sinh bán trú.
-  Trồng 37 cây xanh bóng mát, cây ăn quả tại cụm Trung tâm.
6. Công tác trường trọng điểm.
- Bám sát đề án để thực hiện tốt trường trọng điểm.
- 100% buổi hoạt động chuyên môn được tổ chức tốt.
- Hội thi : Giải nhất.
- Chất lượng CSGD nhất huyện
- SKKN xếp thứ 3 toàn huyện.
- Phấn đấu xây dựng 4 phòng học tại cụm trung tâm theo thông tư 02
7. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý.
         7.1 Thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục mầm non.
* Chỉ tiêu:
- 100% CBGV được tham gia tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.
          -  Công khai tài chính: 2 lần/ năm.
 - Đặt đầy đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại, tổ chức cho CB, GV, NV đọc báo bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức hiểu biết xã hội, nghiên cứu các văn bản, hiểu biết các thông tin của ngành,  tập san giáo dục
7.2 Công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục.:
a. Chỉ tiêu:
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra 100%, Trong đó  chuyên đề: 70 %, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo 16/49 tỉ lệ 30%.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên:3 /lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn:4 /lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 9/lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi:2 lần/năm
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- 100% nhóm thực hiện tốt công tác tự đánh giá đạt cấp độ 1.
- Trường hoàn thành công tác tự đánh giá đạt kết quả tốt.
7.3 Thực hiện cải cách hành chính.
          - Thực hiện tốt công tác thông tin 2 chiều, các loại báo cáo định kỳ nộp đúng thời gian quy định. Các loại báo cáo đột xuất khác nộp đầy đủ theo yêu cầu. Đảm bảo về chất lượng báo cáo: Đúng thể thức văn bản, số liệu đầy đủ, chính xác, rõ ràng.
8. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
- 3/3 cụm có góc tuyên truyền về chất lượng CSGD trẻ, kiến thức, phòng bệnh....
- 100% nhóm lớp có góc tuyên truyền.
-  Tổ chức họp phụ huynh  2 lần/ năm đạt 96 %
          - 100% phụ huynh đồng tình cao trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ
          - Có 2 bài viết tuyền truyền trên trang thông tin.
          - Tham dự hội thi “ Cô duyên dáng – bé khỏe ngoan , lễ phép – phụ huynh mẫu mực” đạt giải nhì cấp cụm và dự thi cấp huyện.
         9. Công tác thi đua.
- Tập thể; 
                -  Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu  xuất sắc
                - Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc
                          - Tổ đạt tiên tiến xuất sắc: 4 tổ.
                - Cụm đạt tiên tiến xuất sắc: 3 cụm.
                - Lớp XS: 15 lớp.           
 - Cá nhân:
               - Bằng khen Bộ GD &ĐT : 1 đồng chí
                - Bằng khen UBND tỉnh: 1 đồng chí
                - CSTĐ, GV giỏi huyện: 11 đồng chí
               -  Kết nạp Đảng viên mới: 2 đồng chí.
                - SKKN: Cấp tỉnh : 3, cấp huyện 12, cấp trường: 38
                - Hồ sơ XS: 20, khá: 30, TB: 5
                - Bé khỏe – bé ngoan:  790 cháu.
                - 100% trẻ 5 tuổi lên lớp 1.
III.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
1.1 Thực hiện các cuộc vận động:
Làm tốt công tác tuyên truyền với các cấp các ngành, nhân dân, phụ huynh về giáo dục mầm non, tạo được sự đồng thuận cao của  cộng đồng về giáo dục. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/5/2011 và quán triệt chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị  khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Huyện Đảng bộ gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non.
Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu trường đạt tiêu chuẩn “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, có đủ nguồn nước sạch, có công trình vệ sinh đạt yêu cầu, đồ dùng phục vụ bán trú đầy đủ, đảm bảo vệ sinh ATTP. Nhà trường tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, bồn hoa cây cảnh quy hoạch đảm bảo thẩm mỹ, vườn rau của bé có đường đi lối lại bằng bê tông để thuận tiện cho trẻ quan sát, khám phá, vườn trường có hệ thống vòi nước tưới tự động. Phát động phong trào xây dựng vườn trường, trồng cây bóng mát, cây ăn quả, trồng rau sạch phục vụ bán trú.  tiến hành xây dựng vườn cố tích.
Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ và giáo dục trẻ có ý thức nề nếp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Trẻ chủ động sáng tạo trong việc khám phá, trải nghiệm, tích cực hứng thú tham gia các hoạt động tập thể để phát triển một cách toàn diện. Tích cực đưa các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca để lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày của trẻ một cách có hiệu quả, chú trọng rèn luyện cho trẻ kỹ năng giao tiếp có văn hóa, thân thiện, thương yêu và tôn trọng mọi người, tổ chức các hoạt động cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm để trẻ được phát triển toàn diện.
Vận dụng lý thuyết để đưa vào thực tiễn phù hợp: Sưu tầm các nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi. Tiếp tục tổ chức chuyên đề thiết thực “ Những hành vi ứng xử của giáo viên mầm non”. Phát động mỗi giáo viên giỏi, nhận hỗ trợ 3-4 GV yếu; GV khá nhận hỗ trợ 1-2 giáo viên TB, yếu để cùng tiến bộ.
Tiếp tục Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp đổi mới toàn diện trong giáo dục mầm non bằng các hoạt động thiết thực: đối mới công tác quản lý, phân công phân nhiệm cụ thể, chú trọng nâng cáo chất lượng bồi dưỡng đội ngũ, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện các chính sách ưu tiên đối với trẻ có điều kiện hoàn cảnh khó khăn...
2. Ổn định quy mô nhóm lớp và đẩy mạnh Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
2.1 Phát triển quy mô nhóm lớp
        - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt phụ huynh đưa trẻ đến trường.
        - Thực hiện tốt công tác điều tra, tuyển sinh, rà soát số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn
        - Có các chế độ chính sách miễn giảm cho các gia đình có khó khăn.
   - Có chế độ khen thưởng đối với những cán bộ, giáo viên làm tốt công tác huy động trẻ( Trẻ nhà trẻ)
   - Đưa chỉ tiêu huy động, chuyên cần vào tiêu chí thi đua của cá nhân xếp loại hàng tháng, năm.
   - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.
   - Lựa chọn giáo viên  đứng lớp phù hợp.
   - Làm tốt công tác tham mưu với các cấp, công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phụ huynh để mở nhóm trẻ gia đình và lớp học tiếng anh cho trẻ 5 tuổi. Hoàn thành cấp bìa giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho cụm chính và cụm lẻ Đại Lộc, Bắc Nghèn.
       2.  Đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi
 - Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của chỉnh phủ về PCGD, XMC, Thông tư 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC. Củng cố vững chắc kết quả PCGDMNCTE5T. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ưu tiên đội ngũ cho các lớp MG 5 tuổi ( Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, công tác tham mưu địa phương huy động nguồn lực; Làm tốt công tác phối kết hợp: Cha mẹ, cộng đồng.
3. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục mầm non
3.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ:
Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối vể thể chất và tinh thần cho trẻ.
- Thực hiện nghiêm túc thông tư số 13/2010/TT- BDĐT.
- Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường – phụ huynh, GV – PH; GV - NT đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Đưa tiêu chí an toàn trẻ vào trong tiêu chí thi đua xếp loại hàng tháng, năm.
- Kiểm tra, tu sửa CSVC xuống cấp, bổ sung trang thiết bị đảm bảo an toàn cho trẻ.
3.2. Nâng cao chất lương công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng 
- Nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non.
- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GDĐT ban hành các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Thực hiện tốt Quyết định số 58/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc qui định về hoạt động y tế  trong các cơ sở giáo dục mầm non và Thông tư 13/2016/TT- BYT
 
- Mua sắm tranh thiết bị nhà bếp  đảm bảo quy định, thiết bị phòng cháy chưa cháy..
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo về chất lượng và đủ theo số lượng, định lượng ăn của trẻ tại các nhóm lớp và số lượng, chất lượng  thực phẩm hàng ngày, công tác VSATTP,
- Công khai thực phẩm, định lượng thực phẩm của trẻ hàng ngày.
- Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, chỉ đạo xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa và theo độ tuổi của trẻ ,Ký hợp đồng mua bán thực phẩm. Thực hiện nghiêm túc công tác lưu mẫu thức ăn theo quy định; Làm tốt công tác tạo vườn rau sạch cho trẻ dùng
- Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ.
3.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non:
Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Tăng cường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình phù hợp với điều kiện của từng trường; chú trọng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá.
Bố trí GV tham gia tập huấn thực hiện chương trình GDMN theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT BGDĐT ngày 25/7/2009, đồng thời tư vấn, hướng dẫn để giáo viên thực hiện một cách có hiệu quả.
- Thực hiên tốt công tác Y tế học đường, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trong năm học, cụ thể hóa kế hoạch hoạt động y tế hàng tháng, hàng tuần.  Phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi – Rubella cho trẻ em.Tổ chức cân, đo theo dõi sức khoẻ trẻ bằng biểu đồ theo quy định; Phối hợp y tế khám sức khoẻ định kỳ và tiêm chủng đúng lịch. Giữ gìn môi trường hoạt động của trẻ, thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra, các bệnh dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ như bệnh tay - chân - miệng, cúm, sởi, sốt xuất huyết… Tham mưu PGD tổ chức tốt chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế.
- Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non để hình thành thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ.
- Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho CBGV về công tác phòng ngừa ứng phó với một số hiện tượng biến đổi khí hậu làm giảm nhẹ thiên tai trong trường mầm non.
- Tổ chức tốt  chuyên đề cấp trường về công tác giáo dục dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm, cách phòng tránh các bệnh thường gặp ở trẻ…
- Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng qua các hình thức: Thăm lớp dự giờ, chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên yếu và giáo viển mới vào nghề.
- Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, đồ chơi đầy đủ.
- Chỉ đạo giáo viên  tiếp tục thực hiện tốt quan điểm xây dựng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi để trẻ được hoạt động trải nghiệm.
-  Tổ chức tốt các chuyên đề cấp trường; Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. Bồi dưỡng giáo viên yếu và giáo viên mới vào nghề. Động viên khen thưởng kịp thời giáo viên có nhiều sáng tạo.
- Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên một cách nghiêm túc.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “ Phát triển vận động cho trẻ trong trường MN”; Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1 đầy đủ các kỹ năng. Nhà trường tiếp tục tổ chức chuyên đề cho giáo viên để giáo viên nắm bắt được nội dung của bộ chuẩn trẻ 5 tuổi.  Phân công giáo viên đứng lớp hợp lý. Chú trọng lựa chọn giáo viên có năng lực phụ trách lớp 5 tuổi.
+ Chỉ đạo giáo viên biết tích hợp lồng ghép các nội dung kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả... vào trong các hoạt động trong ngày một cách có hiệu quả; Giáo viên quan tâm, chia sẻ với những trẻ khuyết tật, đối xử công bằng với tất cả các cháu, không được phân biệt, đối xử không công bằng đối với trẻ.
+ Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền để mở lớp học thí điểm tiếng anh có hiệu quả.
+ Chỉ đạo giáo viên biết khai thác, lống ghép, các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca các vùng miền vào trong các hoạt động giáo dục hàng ngày, tăng cường các hoạt động cho trẻ trải nghiêm, khám phá, tham gia tích cực vào trong tất cả các hoạt động, rèn cho trẻ tính tự tin trong giao tiếp, lễ phép với mọi người xung quanh.
+ Phát động và tổ chức giao lưu về sáng tác thơ ca, truyện kể, trò chơi về giáo dục MN trong nhà trường( Dự kiến thời gian giao lưu vào tháng 3/2017)
-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non: Tổ chức chuyên đề tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức đăng ký ứng dụng công nghệ  thông tin; Sử dụng hiệu quả các phần mềm trong công tác quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn, quản lý tài chính (Phần mềm phổ cập, phần mềm quản lý công chức PMIS, phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, phần mềm  kế toán...), Khai thác có hiệu quả chương trình KISMART và chuyên đề E – Learning. Đưa vào tiêu chí thi đua trong năm học về ứng dụng CNTT của CBGV.
          4  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
          - Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.Tiến hành thu nhập minh chứng, nhập phần mềm, hoàn thành báo cáo.Thực hiện tốt công tác tự đánh giá, hoàn thành minh chứng, nhập số liệu vào phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, các loại hồ sơ, báo cáo về công tác kiểm định chất lượng, cập nhật phần mềm công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn đúng đình kỳ.
- Tham quan, học tập đơn vị được công nhận trường đạt công tác KĐCLGD.
- Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động để huy động mọi nguồn lựa xây dựng trường chuẩn Quốc gia mứa độ 2.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan môi trường, trường chuẩn Quốc gia.
- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể.làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng 4 phòng taij cụm Trung tâm, 16 phòng ngủ, XD nhà bếp, 2 nhà bảo vệ, 2 phòng hiệu phó, phòng hội trường để đạt chuẩn mức 2 trong năm học 2016 -2017 .
- Thực hiện theo 1702/HDLN - SGDĐT – STC, thực hiện các khoản thu theo đúng quy trình, quy định.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối kết hợp với phụ huynh
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “ Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, vườn cổ tích, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong và ngoài lớp có hiệu quả.
- Tổ chức huy động ngày công của phụ huynh, các đoàn thể để tạo nguồn rau sạch, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.
6. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên.
 Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi giáo viên và cán bộ quản lý có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của ngành.
Tham mưu với các cấp để thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non công lập.
- Rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ một cách phù hợp với từng đối tượng.
- Thực hiện tốt công tác BDTX cho CBQL và GV MN theo đúng  quy chế.( Thông tư số 26/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012), triển khai có hiệu quả với lồng ghép các mô đun vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
- Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn: Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt theo đúng điều lệ trường MN, Sinh hoạt có chất lượng.  Cụm, khối, tổ, nhóm, Bồi dưỡng đội ngũ qua nhiều hình thức: Kiểm tra, tư vấn sau kiểm tra, tổ chức thao giảng, thi giáo viên giỏi, thi đồ dùng đồ chơi, thi giáo án... Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL về hiểu biết, nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản qui định hiện hành, đặc biệt là công tác quản lý phổ cập, tổ chức thực hiện chương trình GDMN, về đánh giá chất lượng GDMN; Bồi dưỡng CBQL về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ năng quản lý chuyên môn, quản lý nhà trường.
     - Động viên khen thưởng kịp thời. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, quản lý, nghiệp vụ, chuyên môn.
     - Tổ chức cho cán bộ quản lý giao lưu, tham quan học hỏi trường bạn.
     - Hàng tháng, hàng kỳ, cuối năm tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy trình, quy định, thực hiện nghiêm túc, công khai.
- Xây dựng kế hoạch chuyên đề cấp trường để triển khai chuyên đề hàng tháng phù hợp với yêu cầu của đơn vị
- Lựa chọn cán bộ, giáo viên có năng lực để tổ chức dạy chuyên đề cấp trường. Tổ chức chuyên đề thiết thực “ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thông qua các hoạt động giáo dục, chuyên đề “ Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo gắn với tình thương, trách nhiệm” đề từ đó  giáo viên học hỏi lẫn nhau.
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo quy định.
- Đưa các tiêu chí đánh giá về công tác chuyên môn sát thực hơn vào trong công tác thi đua hàng thảng, cả năm. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà trường.
7. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý.
7.1 Thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục mầm non.
Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản của Chính phủ, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân, các Quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở có liên quan đến GDMN, các chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện GDMN của Bộ GDĐT
- Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT đối với cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai giáo dục theo Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009, đảm bảo nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm công khai( Công khai tài chính, chất lượng giáo dục, đội ngũ, cơ sở vật chất, kiểm định chất lượng giáo dục...)
- Tiếp tục thực hiện việc quản lý ngân sách, việc thu chi các nguồn ngoài ngân sách, thực hiện nghiêm công văn hướng dẫn liên ngành số 1702/HDLN-SGDĐT- STC của Sở GDĐT và sở Tài chính.
7.2. Công tác kiểm tra:
- Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ. - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 - 2017, cụ thể hóa kế hoạch kiểm tra hàng tuần, hàng tháng.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp.
-  Làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm; Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ.
- Thực hiện kiểm tra đánh giá theo từng chủ đề chủ điểm, kiểm tra theo nhiều hình thức: Kiểm tra hành chính, kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo, kiểm tra đột xuất, kiểm tra có báo trước và kiểm tra thường xuyên. Tổ chức kiểm tra chéo giữa các cụm, các lớp. Làm tốt công tác tư vấn sau kiểm tra.
7.3 Thực hiện cải cách hành chính.
          - Thực hiện tốt công tác thông tin 2 chiều, các loại báo cáo định kỳ nộp đúng thời gian quy định. Các loại báo cáo đột xuất khác nộp đầy đủ theo yêu cầu. Đảm bảo về chất lượng báo cáo: Đúng thể thức văn bản, số liệu đầy đủ, chính xác, rõ ràng, các loại báo cáo gửi về Phòng năm học 2016-2017 theo quy định của bộ phận MN Phòng GD & ĐT.
Các loại báo cáo nộp về trường: Đánh giá chất lượng trẻ cuối chủ đề( Khi kết thúc chủ đề ): Xếp loại tổ, GV, NV vào ngày 26 hàng tháng; cân đo sau 3 ngày khi cân đo; các loại thông tin khác có thông báo đến tận từng giáo viên, các tổ.
8. Công tác phổ biến kiến thức  nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
 - Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ và Ban văn hóa Thị Trấn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Trên phương tiện loa phóng thanh, đến từng gia đình, qua các hội thi, các ngày lễ, ngày hội.
- Bố trí góc tuyên truyền tại các nhóm lớp, đảm bảo phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của cha mẹ trẻ.
- Tham gia viết bài tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ  theo khoa học trên hệ thống truyền thông.
- Tổ chức tốt các ngày lễ hội:
+ Tổ chức và tham gia tốt hội thi “ Cháu khỏe ngoan, lễ hép – Cô duyên dáng mẫu mực – Phụ huynh cùng quan tâm, chia sẻ ” cấp trường và các cấp.
+ Tổ chức tốt ngày hội “ Vui hội đến trường, bé đón trung thu, ngày hội cô giáo, Bé vui đón tết, ngày 8/3, ngày 19/5 và lễ hội tổng kết.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
NhiÖm vô n¨m häc 2016 - 2017 hÕt søc nÆng nÒ, víi môc tiªu vµ yªu cÇu ®Ò ra hÕt søc quan träng, ®ßi hái mçi CB - GV- NV lµ mét tÊm gư­¬ng s¸ng, mÈu mùc trong mäi ho¹t ®éng, lu«n lu«n ®oµn kÕt nhÊt trÝ, tÝch cùc næ lùc v­­ưît khã ®Ó v­­ư¬n lªn, chñ ®éng s¸ng t¹o trong mäi ho¹t ®éng, ®æi míi linh ho¹t trong c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o phèi kÕt hîp  ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®Ò ra trong n¨m häc.
          §Ó cã ®ư­­îc kÕt qu¶ nh­­ư mong muèn tËp thÓ sư­­ ph¹m tr­ưêng MN Hoa Hồng lu«n mong nhËn ®­ưîc sù quan t©m chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña ngµnh GD&§T, cña Đảng ủy, chÝnh quyÒn ®Þa ph­ư¬ng, héi phô huynh, cña các ban ngµnh ®oµn thÓ vµ toµn thể c¸c ®ång chÝ CB - GV, NV ®Ó trưêng MN hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc 2016 -2017 mét c¸ch xuÊt s¾c.
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;

                                                                                                                                      Nguyễn Thị Lan
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn