Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

BÁO CÁO TỔNG KẾT XÂY DỰNG CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2018-2019

Thứ hai - 03/09/2018 20:51
ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN NGHÈN
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
                       *
Số:  ..../BC- MN                        Thị Trấn, ngày .... tháng 8  năm 2018
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM HỌC 2018-2018
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
NHIỆM KỲ  2018 -2019
 

Phần thứ nhất
Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm học 2017 -2018
         
A. TÌNH HÌNH CHUNG.
Căn cứ chỉ thị, phương hướng nhiệm vụ các năm học của Bộ GD &ĐT; Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD & ĐT Can Lộc
Thực hiện Nghị quyết của BTV Đảng ủy Thị Trấn  khóa V - nhiệm kỳ 2015-2020 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy mọi nguồn lực đầu tư cho sự phát triển  giáo dục của địa phương.
          Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Thị Trấn Nghèn, sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND Huyện và Phòng GD & ĐT Can Lộc, bên cạnh đó là sự đoàn kết nhất trí, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, năm học  2017-2018 Chi bộ trường mầm non Hoa Hồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của chi bộ đề ra. trong năm học vừa qua nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những kết quả sau đây:
B. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018.
          I. Công tác tổ chức.
          1. Về qui mô trường lớp, số học sinh.       
  Năm học Số nhóm lớp số cháu Tỷ lệ huy động
MG NT MG NT
2017 -2018 25 887 112 100% 31, 8%
2. Về đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.
  Năm học TSCB
GVNV
QL          GV NV Ghi chú
BC BC BC
2017 -2018 81 5 0 34 18 2 24  
II. Những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.
          1. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
          Trong năm qua Chi bộ luôn xác định công tác tư tưởng là yếu tố hàng đầu cực kỳ quan trọng mang tính chủ đạo, xác định được tầm quan trọng này nên Chi bộ thường xuyên quan tâm xem đây là mặt trận hàng đầu, là nhân tố quyết định trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ trong năm học. Đảng viên trong Chi bộ luôn nhận thức đúng đắn, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình hành động của Chi bộ đề ra, xác định và ý thức cao về vai trò, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có ý thức trách nhiệm trong công tác.Trong các đợt sinh hoạt chính trị luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chính vì vậy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị từng tháng, từng học kỳ và suốt cả năm học.
          Căn cứ vào nhiệm vụ của năm học, kế hoạch chỉ đạo hàng tháng của Phòng GD & ĐT, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, Chi bộ đã ra Nghị quyết sát đúng, đưa ra các chủ trương, giải pháp thích hợp để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đồng thời luôn bám sát các chủ đề, chủ điểm, các mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, các ngày Hội, ngày Lễ lớn trong năm để chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động tích cực về công tác chuyên môn cũng như các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động khác, góp phần phát huy đồng bộ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
          * Kết quả:
- 100%  đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai.
- Có tinh thần đoàn kết thống nhất cao.
- Chi bộ thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo theo phương thức “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
- Xếp loại Đảng viên năm 2017 -2018:  Tập thể: Chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhà trường tập thể lao động tiên tiến, bằng khen của Bộ Giáo dục về MTGDLTLTT, và nằng khen của UBND tỉnh.
Cá nhân:  5 CSTĐ CS; 18 ĐV đạt lao động tiên tiến.
2. Kết quả thực hiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.
Chi bộ xác định việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt quan trọng, chính vì vậy Chi bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, thông qua các chuyên đề trong năm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đồng thời 2 nhiệm vụ đó là: Chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ được ăn tại trường, đặc biệt là việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho phụ huynh và cộng đồng về kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội quan tâm chăm lo đến sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non. Chỉ đạo tốt công tác đầu tư mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, đồ chơi dể phục vụ cho trẻ học tập, sinh hoạt.
Trong  năm học vừa qua việc tổ chức cho trẻ ăn tại trường luôn đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không có dịch bệnh, ngộ độc xẩy ra cho các cháu trong trường mầm non. Luôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tổ chức tốt công tác tiêm phòng bệnh, tiêm chủng, quản lý sức khỏe trẻ thông qua theo dõi cân nặng, chiều cao qua biểu đồ phát triển sức khỏe, tổ chức cân đo, đánh giá sức khỏe trẻ 4 lần/năm. Thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ, không có tai nạn thương tích xẩy ra, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 6 % so với lần cân đo đầu năm học. Chất lượng giáo dục trẻ  đánh giá thông qua các lĩnh vực được nâng lên rõ rệt.
Năm học Nhóm lớp số cháu Tỷ lệ bán trú CTrGD Tỷ lệ suy DD CNN Tỷ lệ TC Ghi chú
2017 -2018 25 999 100% 100% 6%  8%  
3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ.
Xác định đội ngũ là nhân tố quyết định chất lượng GD vì vậy hàng năm nhà trường đều được sự lãnh đạo của chi bộ định hướng để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, nhà trường đã có các biện pháp để nâng cao chất lương đội ngũ đó là: rà soát, sắp xếp đội ngũ hợp lý, tổ chức chuyên đề cấp trường bằng nhiều hình thức thiết thực, tổ chức thăm lớp dự giờ,  xem việc tư vấn sáu kiểm tra là điều hết sức quan trọng, đồng thời động viên, khuyến khích GV học thêm các lớp học để nâng cao trình độ chuyên môn; Tiêu biểu như GVG: Đinh Thị Anh Minh; Võ Thị Xoan,  Hoàng Thị Nga; Ngô Thị Quỳnh Nga; Bùi Thị Hiền Thương. Đồ dùng đồ chơi như đồng chí: Đinh Thị Anh Minh, Võ Thị Xoan, Trần Thị Quỳnh Trang, Ngô Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Lý. Hoàng Thị Nga. Sáng kiến kinh nghiệm, như:  Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Xoan, Võ Thị Xoan, Hoàng Thị Nga, Trần Thị Hạnh,
 Cụ thể như sau:
 
Năm học
Tổng số giáo viên  
Đạt chuẩn
 
Trên chuẩn
CSTĐCS Giáo viên giỏi Sáng kiến kinh nghiệm Sáng tạo kỷ thuật, hội thi
Tỉnh huyện trường Tỉnh huyện Tỉnh huyện
201
7-2018
81 100% 90% 6 1 5 38 2 13 nhất nhất
 
          4. Kết quả công tác xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học:
          - Trong năm học qua thực hiện tốt kế hoạch thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh, chi bộ đã chỉ đạo nhà trường tập trung thu đúng, thu đủ, chi đúng mục đích theo kế hoạch đề ra đảm bảo quy chế dân chủ.
Năm học XDCB làm mới Sữa chữa Mua sắm đồ dùng trang thiết bị Tổng kinh phí
2017 -2018 150,000.000 291.000.000 470.000.000 911.000.000
5. Công tác xây dựng và phát triển Đảng.
a) Công tác tổ chức phát triển và xây dựng Đảng.
- Thực hiện phân công cơ cấu các tổ chức trong nhà trường một cách hợp lý, giao trách nhiệm cho từng Đảng viên phụ trách các mũi, các mặt cụ thể. Đồng thời chi bộ xác định công tác tư tưởng chính trị là yếu tố hàng đầu, tổ chức và xây dựng Đảng là yếu tố then chốt, là nhiệm vụ quan trọng trong suốt sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta. Thường xuyên duy trì cho Đảng viên học tập, nhận thức hiểu biết về Đảng cũng như chủ trương Nghị quyết của Đảng cấp trên một cách kịp thời.
- Năm học qua Chi bộ tiến hành sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, nội dung sinh hoạt được các đồng chí trong cấp ủy thống nhất xây dựng, sau đó hội ý BGH nhà trường để cụ thể hóa kế hoạch hoạt động của Chi bộ  nhà trường trong tháng, sau phiên họp Chi bộ tiến hành họp hội đồng giáo viên để quán triệt đầy đủ các nội dung hoạt động mà cấp ủy đã ra Nghị quyết. Có thể khẳng định rằng nội dung hoạt động của Chi bộ là tinh thần, là sự đúc kết trí tuệ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
Hàng tuần, hàng tháng có sự theo dõi, giám sát kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ để kịp thời khắc phục, điều chỉnh những sai sót, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo. Chính vì vậy các chỉ tiêu,  kế hoạch đề ra đều được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong Chi bộ cũng như ngoài quần chúng, làm tốt công tác dân vận của Đảng.
Trong năm qua  công tác phát triển Đảng được chú trọng, đã kết nạp 2 Đảng viên mới,  cử 3 đồng chí đi học lớp cảm tình Đảng. Các Đ/C Đảng viên đều xác định rõ vai trò trách nhiệm cả mình, tiên phong gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động, chất lượng Đảng viên từng bước được khẳng định.
b) Vai trò tổ chức quần chúng trong nhà trường.
          * Tổ chức công đoàn: Có 50  đoàn viên công đoàn, trong đó có 4 đ/c trong BCH công đoàn đều là đảng viên.
          Công đoàn thực sự là mái ấm của đoàn viên, luôn đoàn kết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống đời thường. Việc hiếu, việc hỉ công đoàn đều kịp thời động viên chia sẻ. Công đoàn là đòn seo thúc đẩy chuyên môn, hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, góp phần tích cực vào thành tích chung của nhà trường. Trong năm học qua công đoàn đạt “Công đoàn vững mạnh”
          * Đoàn thanh niên CSHCM: có 23 đoàn viên thanh niên: BCH chi đoàn có 3 đồng chí, trong đó có 1 đ/c là Đảng viên. Vào đầu nhiệm kỳ đến nay chi đoàn đều hoạt động có nề nếp, đúng quy định của điều lệ Đoàn.
          Là tổ chức lực lượng trẻ luôn đi đầu trong hoạt động chuyên môn cũng như các phong trào VH – VN – TDTT, Chi đoàn thực sự là cái nôi rèn luyện đào tạo quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần phát triển số lượng Đảng viên  trong Chi bộ.
          6. Kết quả các danh hiệu thi đua.
          Trong năm học 2017 -2018 với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhà trường đã dành được thành tích xuất sắc.Danh hiệu thi đua của nhà trường tiếp tục được khẳng định, tiếp tục  là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong 23 trường MN toàn Huyện. Trường được chọn trường trọng điểm cấp huyện, Cụ thể:
  • Tập thể:
  • Chi bộ Trong sạch vững mạnh.
  • Đơn vị : Tập thể lao động tiên tiến.
  • Công đoàn:  Hoàn thành nhiệm vụ.
  • Thi đua khen thưởng: Bằng khen của Bộ GDĐT về  XDMTLTLTT; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh.
  • Cá nhân: 6 CSTĐCS; 40 LĐTT.
          III. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
          1. Một số tồn tại hạn chế.
          a) Về thực hiện nhiệm vụ chính trị.
          - Mặc dù đã tập trung công tác chỉ đạo song do nhận thức của một bộ phận phụ huynh còn hạn chế nên kết quả huy động trẻ  nhà trẻ chưa cao.
          - Công tác quản lý chỉ đạo của BGH vẫn còn thiếu sót trong việc điều hành các hoạt động của nhà trường, công tác kiểm tra nội bộ đôi lúc chưa kịp thời, thiếu tính kiên quyết nên dẫn đến một số giáo viên chấp hành kỷ cương nề nếp chuyên môn chưa nghiêm.
          - Đội ngũ giáo viên vẫn còn một số đ/c hạn chế về nghiệp vụ sư phạm, chưa đổi mới hình thức phương pháp giảng dạy nên chất lượng CSGD trẻ chưa cao.
          - Trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin cho các lớp chưa có, trình độ tin học của giáo viên còn hạn chế nên việc ứng dụng soạn giảng giáo án điện tử mới chỉ có 80% giáo viên thực hiện được, chưa đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục đề ra.
          - Trang thiết bị phục vụ cho dạy và học theo quy định bộ chuẩn tối thiểu theo từng độ tuổi còn thiếu nhiều, mới chỉ đạt 65%.
           b) Công tác xây dựng Đảng.
- Chất lượng sinh hoạt Chi bộ hàng tháng còn hạn chế, tinh thần phê và tự phê của 1 số Đảng viên chưa cao.
Tóm lại những hạn chế khuyết điểm trên đây trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, việc phân công trách nhiệm Đảng viên, đánh giá xếp loại Đảng viên chưa sâu sắc, chưa cụ thể, thiếu tính kiên quyết.
2. Bài học kinh nghiệm.
- BCH Chi ủy cần phải năng động sáng tạo vận dụng chủ trương đường lối Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành GD&ĐT vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động phù hợp, ra Nghị quyết sát đúng và chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế để điều chỉnh kế hoạch từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục kịp thời.
- Cần phát huy hơn nữa vai trò sức mạnh tổng hợp các tổ chức xã hội trong nhà trường, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng để xây dựng Chi bộ vững mạnh xuất sắc. Phát huy trí tuệ, vai trò trách nhiệm của mỗi Đảng viên nêu cao tính chiến đấu và không ngừng cũng cố mối đoàn kết trong Chi bộ.
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết cần phải cụ thể hóa kế hoạch một cách khoa học, chặt chẽ, kịp thời.
Phần thứ hai
Dự thảo:
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
NĂM HỌC 2018 -2019
 

  • PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị số 2919/CT – BGDĐT ngày 18/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2018 – 2019; Nghị quyết số 96/2018/NQ –HĐND ngày 17/8/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Thông báo số /TB – HU của Ban thường vụ huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Sở GD &ĐT;
 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của BTV Đảng ủy Thị Trấn khóa V nhiệm kỳ 2015 -2020 về sự phát triển giáo dục của xã nhà. Dựa trên Nghị quyết của Chi bộ đề ra đầu nhiệm kỳ, chi bộ trường mầm non Hoa Hồng quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt các hoạt động của nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, cụ thể:
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ.
Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và các Nghị quyết; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu của toàn ngành năm học 2018 - 2019; phương hướng nhiệm vụ GDMN của Sở GD&ĐT.
Tăng cường nề nếp, kỹ cương, dân chủ  trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; phòng chống bạo lực học đường. Tập trung triển khai thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa, tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trong các cơ sở GDMN, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN.
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan trường học, thực hiện đúng lộ trình về  xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch của từng địa phương; nâng cao chất lượng PCGDMNT5T. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm khám phá, giáo dục kỷ năng sống cho trẻ. Thực hiện chương trình GDMN, đưa chương trình cho trẻ làm quen với Tiếng Anh đối với trẻ 4-5 tuổi; quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.
          II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI BỘ
          - Tổng số đảng viên:   29 đ/c – Đạt tỉ lệ 60%.
          - Trình độ VH : 12/12: 30; tỷ lệ 100%
          - Trình độ chuyên môn: Đại học, cao đẳng: 26, trung cấp : 3.
          - Trình độ chính trị: TCLLCT: 3/ 30; tỷ lệ: 10%;
          - Tuổi đời: Dưới 30 tuổi: 5; tỷ lệ: 16,6%;  từ 31 đến 40: 15; tỷ lệ 50%; Từ 41 – 50 : 5; tỷ lệ 1 6 %; từ 51 – 60 có 5: tỷ lệ 16 %;
          III. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC  2018-2019.
          1. Ổn định quy mô nhóm lớp
1.1 Phát triển quy mô nhóm lớp
  1. Chỉ tiêu huy động:
* Quy mô nhóm lớp:
- Tổng số nhóm lớp: 25, trong đó: 22 lớp MG và 3 nhóm trẻ.
+  Tổng số trẻ 0 - 3 tuổi : 360 cháu, 100/360 Tỷ lệ huy động đạt 27 %.
 + Mẫu giáo: 739/739 tỷ lệ huy động đạt 100 %
- Tỷ lệ trẻ chuyên cần: 92 % trở lên đối với trẻ 5 tuổi; 80% trở lên với các độ tuổi 3,4 tuổi và nhà trẻ.
- 80 % trẻ khuyết tật được học hòa nhập và có hồ sơ riêng.
- Hoàn thành quy hoạch tổng thể và chi tiết cụm Trung tâm, Bắc Nghèn và Đại Lộc.
2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.
2.1 Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn tại trường MN, trong đó ăn bán trú đạt tỷ lệ 100 % .
- Mức ăn bán trú: tối thiểu 15.000 đ/ngày/ trẻ. Trẻ có ăn sáng 20.000 đ/ ngày/trẻ. Trẻ MG 1 bữa chính và 1 bữa phụ, trẻ nhà trẻ 2 bữa chính và 1 bữa phụ. Phát huy các biện pháp về chế độ cho trẻ suy dinh dưỡng và béo phì.
- 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới hoặc BMI theo tuổi (theo dõi sức khỏe 4 lần/năm học, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm học theo)
- Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi), tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) xuống dưới 4 % .
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5  tuổi được chải răng.
-  Lưu mẫu thức ăn đúng 24 giờ theo quy định.
-  100%  nhóm lớp có thùng rác có nắp đậy trong sân trường và các lớp học.
- 3/3 bếp đảm báo thực hiện đúng quy trình chế biến theo bếp 1 chiều.
- 100% trẻ có đầy đủ đồ dùng vệ sinh.
2.2 Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục trẻ.
a. Chỉ tiêu.
- 100% nhóm lớp đều thực hiện CTGDMN: (trong đó 9 lớp MG 5 tuổi, 7 lớp MG 4 tuổi, 6 lớp MG 3 tuổi,  2 nhóm trẻ 25 – 36 tháng, 1 nhóm trẻ 18 – 24 tháng).
-100% trẻ được tham gia các hoạt động giáo dục theo chuyên đề: An toàn giao thông, GDBNVMT, GDBV vận động, GDỨPBĐKH, GDSDNL hiệu quả.
- 85 % trẻ trở lên phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển. 80% trẻ học hòa nhập có hồ sơ riêng và  được đánh giá sự tiến bộ.
- Tổ chức cho trẻ tham quan ít nhất 1 lần/ chủ đề.
-  100% trẻ được an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% nhóm lớp được tham gia các ngày hội “ Ngày hội thể thao” cùng các các ngày hội, “ trung thu của bé, bé yêu cô giáo, Chú bộ đội, ngày tết quê em, bông hoa mừng  ngày 8/3, sinh nhật Bác Hồ, ngày tết thiếu nhi ” một cách có hiệu quả.
- 100% nhóm, lớp giao lưu cùng độ tuổi theo các chủ đề: Bé làm quà tặng mẹ, tặng cô, Lớn lên chấu làm chú bộ đội, Bé hát hay, múa dẻo, bé thông minh nhanh tri...
- 100% nhóm lớp tham gia Hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi đạt hiệu quả tốt. Hội thi cấp huyện đạt giải nhì.
3. Công tác phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi.
- Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại thời điểm tháng 10/2018.- Huy động 100% trẻ MG 5 tuổi đến trường mầm non.
- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi giảm xuống còn dưới 5%.
- 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn, 80% trẻ có các kỹ năng cơ bản theo độ tuổi.
- 100% lớp 5 tuổi có máy vi tính nâng cao chất lượng từ khai thác KISMART
- Trẻ được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.
- 100% GV 5 tuổi đạt trên chuẩn đạt, định biên 2GV/lớp, được hưởng lương theo bảng lương.
- 100% Phòng học đảm bảo kiên cố, và được chuẩn bị tốt tâm thế chuẩn bị vào lớp 1.
- Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNT5T, phấn đấu giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNT5T năm 2018.
+ Mua sắm đồ dùng đồ chơi bổ sung các độ tuổi, trong đó lớp 5 tuổi:  8/8 lớp đạt tỷ lệ 100%.
4. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan môi trường, trường chuẩn Quốc gia.
a. Chỉ tiêu:
a.1.  Nguồn kinh phí từ địa phương.
TT Danh mục ĐVT Số lượng
1 Xây các phòng học theo thông tư 02( cụm  Trung Tâm (4 phòng học), cụm Bắc Nghèn (1) phòng 5
2 Làm mái che nắng, mở rộng bếp tại cụm Đại Lộc m2 100
3 Nâng cấp sân trường tại cụm Trung Tâm m2 1000
4 Mở rộng cửa sau cụm TT m2 4
 
a.2. Mua sắm trang thiết bị( nguồn chi thường xuyên của nhà trường)
 
TT Danh mục ĐVT Số lượng
1 Lắp hệ thống camera( ĐL+ BN+ TT) cái 4
2 Mua máy in cái 2
3 Mua bàn ghế phòng HT bộ 1
4 Mua loa thông minh cái 2
5 Lắp máy điều hòa phòng họp cái 1
6 Làm sân vận động cụm Đại Lộc m2 200
 
  1. Các khoản huy động từ phụ huynh:
II. Công trình phụ trợ, cải tạo, tu sửa  cơ sở vật chất:
 
TT Nội dung Số lượng
1 Quét vôi ve, Sơn các phòng học 3.500 m2
2 Sữa chữa cánh cửa nhà bếp cụm Bắc Nghèn  30 m2
3 Sửa chữa  công trình vệ sinh cụm  cụm Trung Tâm, Cụm Bắc Nghèn, Đại Lộc. 15 bồn
6 Tu sửa đường dây điện 150 m
7 Tu sửa quat điện, bóng điện  30 cái
8 Tu sửa đường ống dẫn nước, vòi nước 10 cái
9 Sơn, sửa đồ chơi ngoài trời 30 cái
10 Sữa chữa sạp giường cho trẻ ngủ 30 cái
11 Sơn sữa bàn ghế, giá đồ chơi 20 bộ
12 Tu sửa nền nhà cụm TT+ BN + Đại Lộc 100 m2
 
II. Mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy và học.
 
TT Nội dung ĐVT Số lượng
2 Mua bàn cho trẻ học cái 50
3 Mua bổ sung ghế ngồi cho trẻ cái 150
4 Mua tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ cái 5
5 Mua bổ sung quạt điện loại quạt treo tường SENKO cái 10
6 Mua  bổ sung các loại đồ chơi trong lớp cho trẻ loại 50
7 Vẽ trang trí tại cổng trường tại cụm BN + ĐL m2 40
8 Lắp hệ thống điều hòa cái 5
9 Mua đồ dùng trang trí theo 10 chủ đề lớp 25
  1. Xây dựng trường chuẩn.
- Phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
4. Công tác trường trọng điểm.
- Bám sát đề án để thực hiện tốt trường trọng điểm.
- 100% buổi hoạt động chuyên môn được tổ chức tốt.
- Chất lượng CSGD nhất huyện,
- Công tác bồi dưỡng đội ngũ: Nhất huyện.
- SKKN xếp thứ 3 toàn huyện.
- GVG tỉnh: 1 đồng chí.
5. Công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL và giáo viên.
a. Số lượng.
Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên 50 người, (trong đó: Cán bộ quản lý  4, giáo viên mẫu giáo 44, giáo viên nhà trẻ 6.  nhân viên Kế toán 1 nhân viên Y tế 1).
           Nhân viên nuôi dưỡng: 20, ngoài biên chế: 20 người.
+  Đảng viên 29, tỷ lệ  60 %,  Kết nạp 2 đảng viên, giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng.
 -  Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
 +  Tỷ lệ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn: 100 % ( kể cả kế toán, y tế), trong đó trên chuẩn:  90%.
     - Mỗi CBGV thực hiện 120 tiết bồi dưỡng thường xuyên/năm học, tổ chức làm bài thu hoạch để làm căn cứ đánh giá xếp loại BDTX theo quy định.
         - Tổ chức chuyên đề cấp trường ít nhất 1 -2 lần/ tháng
         - 100% CBQL sử dụng thành thạo máy vi tính vào công tác quản lý, công tác chuyên môn.
- 85% CBGVNV biết khai thác trang WEBSITE(Webs)của trường, của Phòng.
-  30 % GV có bài viết trên trang Web.
-  100% nhóm lớp XD môi trường mở, có sản phẩm dự thi cấp huyện đạt giải nhì, được dự thi cấp tỉnh.
          - GV giỏi trường: 38, GV Giỏi huyện: 5( Giữ vững), GVG tỉnh: 1, Đạt giải nhì cấp huyện về hội thi đồ dùng đồ chơi..
          - 38 SKKN cấp trường; cấp huyện: 8, cấp tỉnh: 2. xếp thứ 3 cấp huyện
          - Đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp: HT: XS,  HP: XS, GV: 30% XS, K: 60, TB: 10%, không có loại yếu kém.
          - Lương nhân viên nuôi dưỡng đạt: 2,800,000 – 3.500.000 đồng/ người/tháng.
7. Công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục.
a. Chỉ tiêu:
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra 100%
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 3 /lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn:4 /lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú, công tác bán trú: 9/lần/năm( ngoài ra còn KT đột xuất, thường xuyên)
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi:2 lần/năm
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Trường hoàn thành công tác tự đánh cấp độ 1.
         8. Công tác thi đua.
- Tập thể; 
                -  Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu  xuất sắc
                - Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc
                          - Tổ đạt tiên tiến xuất sắc: 4 tổ.
                - Cụm đạt tiên tiến xuất sắc: 3 cụm.
                - Lớp XS: 15 lớp.           
 - Cá nhân:
               - Bằng khen Bộ GD &ĐT : 1 đồng chí
                - Bằng khen UBND tỉnh: 1 đồng chí
                - CSTDCS: 8 đồng chí
               -  Kết nạp Đảng viên mới: 2 đồng chí.
                - SKKN: Cấp tỉnh : 2, cấp huyện 8, cấp trường: 38
                - Hồ sơ XS: 20, khá: 30, TB: 5
                - Bé khỏe – bé ngoan:  850 cháu.
                - 100% trẻ 5 tuổi lên lớp 1.
          IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CÔNG TÁC ĐẢNG TRƯỜNG HỌC VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
1. Tập trung lãnh đạo cấp ủy thực hiện  xuất sắc kế hoạch năm học, phấn đấu đạt danh hiệu “ Chi bộ trong sạch, vững mạn tiêu biểu” “Tập thể lao động xuất sắc”. Luôn bám sát chủ đề năm học và các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT; địa phương về thực hiện nhiệm vụ các năm học để vạch kế hoạch, xây dựng Nghị quyết chỉ đạo thực hiện.
2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đi vào chiều sâu các cuộc vận động các phong trào thi đua trong năm học, tiếp tục đạt chuẩn Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2018.
3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác ổn định trường lớp, ưu tiến các lớp MG 5 tuổi.
4. Thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
5. Tập trung bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên theo các tiêu chí đánh giá xếp loại “Chuẩn Hiệu trưởng”, “Chuẩn hiệu phó” và “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non”.
- Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dự thi GVG cấp huyện, cấp tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa. Văn nghệ, lễ hội cho trẻ trong trường MN đạt hiệu quả.
- Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý và công tác CSGD trẻ, phấn đấu 100% CBQL và 90% giáo viên đứng lớp biết ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Trong đó đảng viên: 100%
 6. Tham mưu với Huyện, phòng GD &ĐT và địa phương đầu tư kinh phí để mua sắm trang thiết bị dạy và học đảm bảo đầy đủ các danh mục tối thiểu quy định cho từng độ tuổi. Đặc biệt ưu tiên trang thiết bị hiện đại cho các lớp MG 5 tuổi để thực hiện tốt công tác Phổ cập. Làm tốt công tác xã hội hóa,Tham mưu để mua sắm trang thiết bị hiện đại như: máy tính cho lớp 5 tuổi; máy lọc nước và lắp điều hòa tại cụm Trung Tâm.
7. Đổi mới công tác quản lý, điều hành, thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường MN, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác công khai giáo dục theo qui định. Phát huy có hiệu quả chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn để hoạt động chuyên môn của nhà trường đi vào nề nếp, có chiều sâu.
- Quản lý tốt tài chính, tài sản của nhà trường. Tổ chức các khoản thu – chi đúng kế hoạch theo nguyên tắc, chế độ tài chính, đảm bảo qui trình theo hướng dẫn  của cấp trên. Đảm bảo tiền lương và phụ cấp cho CBGV kịp thời, đặc biệt quan tâm nâng cao chế độ phụ cấp cho, NV nuôi dưỡng đạt: 2,500.000 đồng – 3.000.000 đồng/ người/tháng
8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, thực hiện tốt qui chế dân chủ dể tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018– 2019 và những năm tiếp theo.
9 . Mỗi Đảng viên là 1 quần chúng tốt, thực hiện các quy định của địa phương, khối phố, là 1 Đảng viên nới cư trú mẫu mực; hưởng ứng và vận động mọi người thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu xây dựng đô thị loại 4. Góp phần vào thắng lợi chung của khối phố, địa phương.
Trên đây là báo cáo tổng kết đánh giá công tác chính trị năm học 2017 -2018 và những định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm học  2018 – 2019 của Chi bộ trường mầm non Hoa Hồng.
Kính mong sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, sự đóng góp ý kiến của Đảng viên và quý vị đại biểu để xây dựng Nghị quyết Chi bộ năm học 2018 – 2019, sát đúng, đầy đủ hơn./.
 
Nơi nhận:                                                                   T/M. BCH CHI ỦY
- BTV Đảng ủy Thị Trấn Nghèn;                                             BÍ THƯ
- Cấp ủy chi bộ MN;
- Lưu VT, lưu HS Chi bộ;
 
                                                                                        Nguyễn Thị Lan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: TRƯỜNG MN HOA HỒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn