Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 10. TRiển khai kế hoạch tháng 11/2017

Thứ sáu - 03/11/2017 21:21
UBND HUYỆN CAN LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  
      Số:       /BC - MN                          Thị trấn, ngày  03  tháng 11  năm 2017

BÁO CÁO
Việc thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2017; triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2017.
Thi đua lập thành tích chào mừng 49  năm ngày Bác Hồ gửi thư cuối cùng cho ngành giáo dục( 15/10/1968 -15/10/20167) Ngày liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10.  Trường MN Hoa Hồng đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, đảm bảo an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng ăn bán trú, bữa phụ cho trẻ.
2. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo bé ra lớp để đạt chỉ tiêu huy động. Huy động 3 cháu nhà trẻ trong địa bàn ra lớp.
-  Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với nhóm trẻ Tư thục Sao Mai cụm Bắc Nghèn,  để duy trì số cháu 20 cháu.
3. Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường. tổ chức chuyên đề cấp trường: Giáo viên lớp 5 tuổi, giáo viên nhà trẻ, cô nuôi.
- Nhà trường tổ chức được 3 chuyên đề cấp trường: Chuyên đề về xây dựng ế hoạch, tổ chức hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;
+ Tham gia chuyên đề cấp cụm: có 9 chuyên đề thiết thực tại MN Thiên Lôc.
4. Triển khai công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi: đánh giá công phổ cập năm 2017 triển khai công tác PCGD năm 2018. Mua sắm, bổ sung đầy đủ đồ dùng cho các lớp 5 tuổi theo quy định.
Tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời,gắn với ngày khuyến học Việt Nam 2/10.tại trường THCS Nguyễn Tất Thành.
5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học : Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ, Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra nộ bộ trong nhà trường: Kiểm tra chuyên đề : 10 giáo viên, kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo: 3 giáo viên. Tốt : 2; khá 1( Phan Thị Hải, Phan Thị Thu Hương; Trần Thị Loan).
Dự giờ 18 tiết
- Kết quả: Tốt: 4, khá: 12, TB: 2.
- Kiểm tra 6 bộ hồ sơ: Tốt: 2, khá: 4.
7. Làm tốt công tác tham mưu với UBND Thị Trấn,tiếp tục mua sắm bổ sung xây dựng các hạng mục sữa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục cần thiết. Bổ sung tài liệu, đồ dùng đồ chơi thiết bị tối thiểu cho trẻ..
- Chỉ đạo cụm Đại Lộc- Bắc Nghèn tiến hành lao đông làm vườn trường.
Kinh Phí: Mua đồ dùng, đồ chơi cho trẻ: 54.000.000 đồng;
Tổng kinh phí : 54.000.000 đồng( Năm mươi tư triệu đồng).
- Các cụm tiến hành làm vườn rau, vườn rau đẹp, tiêu biểu như: Nguyễn Thị Hồng Sơn; cụm Đại Lộc, cụm Trung Tâm.
8. Thực hiện tốt các  khoản thu theo đúng quy định 1702/LNTC – GDĐT. Ngày 28/8/2012 của Liên ngành tài chính và Giáo dục. Tiến hành họp phụ huynh cụm Trung Tâm, Bắc Nghèn, Đại Lộc, vào các ngày 23,24/9/2017; 100% phụ huynh tham gia dự họp đều thống nhất nội dung và các khoản vận động nhà trường dự kiến.
9, Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng giáo dục ,công khai chất lượng giáo dục năm 2017 - 2018.
10. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trường học Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT; Thực hiện tốt luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trường học.
11. Phối hợp với công đoàn triển khai các hoạt động: Thao giảng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng ngày 20/10.
- Tổ chức 15 tiết thao giảng chào mừng ngày 20/10; Tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các cụm.
+ Thao giảng tổng số 15 hoạt động. Kết quả: 3 tốt, 14 khá: 1 TB; Các tiết thao giảng tiêu biểu: Nguyễn Thị Xoan, Phan Thị Hải; Trần Thị Như. GV có ý thức cao trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp.
12. Triển khai các phương án phòng chống bảo lụt, bố trị trực khi có bão, lũ, đảm bảo an toàn tính mạng , tài sản của nhà trường, cán bộ giáo viên, nhân viên.
-  Nhà trường tiến hành di dời các đồ loại tại sản, thiết bị lên các phòng học cao tầng, sau lũ bố trí CBGVNV lao động, dọn vệ sinh sạch sẽ ( Cụm Đại Lộc, cụm Trung Tâm)
* Tồn tại.
- Công tác kiểm tra chưa thường xuyên, kịp thì nên hồ sơ của giáo viên chưa đủ về số lượng, chất lượng chưa đảm bảo.
- 1 số giáo viên chưa thật sự đầu tư trong việc soạn bài, 1 số mặt phát triển chưa phân biệt được đâu là mcu tiêu, đâu là hoạt động, các hoạt động tổ chức thao giảng chưa có hoạt động xuất sắc, 1 số GV chuẩn bị sơ sài, tác phong chưa sư phạm chưa linh hoạt, cứng nhắc, rập khuôn, chưa thực sự lấy trẻ làm trung tâm.
- Công tác làm đồ dùng đồ chơi chưa được chú trọng, góc tuyên truyền chưa được sử dụng, 1 số lớp chủ yếu dùng cánh cửa ra vào dùng làm góc tuyên truyền song chưa có tính thẩm mỹ, còn theo kiểu “ Gặp đâu treo đó”.
- Công tác quản lý trẻ của 1 số giáo viên còn lơ là, thiếu trách nhiệm nhất là trong khi tổ chức cho trẻ chơi ngoài trời, các độ tuổi chưa tổ chức giao lưu về các hoạt động, khu vực vườn rau, cây xanh chưa được giáo viên tận dụng để đưa vào giảng dạy cho trẻ khám phá, trải nghiệm.
- 1 số giáo viên chưa tham gia hưởng ứng các phong trào do công đoàn phát động: Thể thao( 20/10; cổ vũ bóng chuyền).
Dự thảo.
II. Kế hoạch tháng 11/2017
Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), 5 năm ngày thành lập trường MN Hoa Hồng ( tháng 8/2012 – 11/2017) toàn trường tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1.Toàn trường phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Vinh danh nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017 theo nội dung chương trình Phòng và Công đoàn phát động.
Nhà trường tổ chức thi  đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp theo góc mở theo quan điểm “ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; thi hồ sơ đẹp; Phối hợp với công đoàn để tổ chức thi giao lưu văn nghệ giữa các cụm.
2.Tập trung nâng cao chất lượng CSGD trẻ, thực hiện chuyên đề “ Giáp dục lấy trẻ làm trung tâm”. Tổ chức tập duyệt tốt tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11 do Phòng GD &ĐT giao trách nhiệm.
3. Thực hiện tốt công tác PCGD, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục của tỉnh.
4.Tăng cường công tác BDGV, tổ chức tốt các chuyên đề cấp trường tham gia tốt  các chuyên đề do Phòng tổ chức. Đẩy mạnh các hoạt động tham giang học giáo dục trong nhà trường: Chuyên đề thiết thực Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
5. Làm tốt công tác tham mưu để, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi tại các lớp, đồ dùng bán trú. Mua sắm tài liệu đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo kế hoạch.
XD nước sạch, đảm bảo cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp. Phát huy phòng trào lao động làm vườn trường. phong trào trang trí theo quan điểm lấy trẻ làm Trung tâm.
- Chỉ đạo các cụm phát huy công tác làm vườn trường, khai thác vườn rau để cho trẻ hoạt động trải nghiệm và khám phá.
6.Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhà trường, kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo. kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên, thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện tốt công khai chất lượng giáo dục đúng quy định. Kiểm tra 7 giáo viên về thực hiện nhiệm vụ nhà giáo( có lịch cụ thể).
7.Thực hiện tốt công tác Quản lý ngân sách, quy chế dân chủ, công khai giáo dục,bố trí giáo viên đứng lớp hợp lý.
8.Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, đảm bảo lương cho giáo viên ngoài biên chế và các chế độ khác đối với CBGVNV.
Thực hiện các khoản thu từ đóng góp tự nguyện của phụ huynh đảm bảo đúng quy trình, quy định theo công văn 1702 liên ngành TC và GD. Thực hiện tốt tháng cao điểm “ Vì người nghèo”
9. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện HSTC, nhất là chú trọng xây dựng trường lớp X – S – Đ, giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, đưa các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca vào trong nhà trường, Tổ chức đặt báo và đọc báo đúng quy định.
10.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt ATGT, ANTT trường học, phòng chống cháy nổ, Phòng chống bão lụt, lũ quét, điện giật, đuối nước, đảm bảo an toàn  thiết bị giáo dục.
11.Tổ chức tốt các hoạt động VN, TDTT chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày NGVN 20/11, xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng Lễ hội 20/11, tổ chức thi đồ dùng đồ chơi; trang trí lớp học; Tập duyệt văn nghệ để chào mừng ngày 20/11.
Lịch công tác cụ thể:
1/11 Tổng hợp kết quả xếp loại cuối tháng.
1-10/11 - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra PCGD của tỉnh
02 /11 - Hiêu trưởng tiếp thu kế hoạch tháng 11 tại PGDĐT
3/11 - Họp cấp ủy – chi bộ
- Họp hội đồng giáo viên.
6 - 8/12 - Kiểm tra thường xuyên tại các nhóm lớp
10/11 - Chấm hồ sơ giáo viên
14/11  - Chấm đồ dùng, đồ chơi, trang trí nhóm lớp
17/11 - Tham dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11 tại UBND huyện
19/11 - Tổ chức giao lưu văn nghệ
20/11  - Tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11
20/11 Nộp báo cáo tháng về Phòng
21 - 24 Kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo
28/11 Nộp xếp loại cuối tháng
01/12 Họp Hiệu trưởng MN, TH, THCS tiếp thu kế hoạch tháng  12/2017.
03/11 - Họp cấp ủy chi bộ, họp hội đồng nhà trường để tiếp thu kế hoạch tháng 12/2017.

Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 11 năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CT –TTr
- Giáo viên
- Lưu nhà trường                                                                                                      Nguyễn Thị Lan


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn