Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

KẾ HOẠCH THÁNG 8

Thứ sáu - 04/08/2017 21:15
Triển khai kế hoạch tháng 8
(UBND HUYỆN CAN LỘC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      Số: ..../KH - MN                             Thị trấn, ngày     tháng 8  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ hè 2017 kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
         
 
I.Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hè 2017.
1. Hoàn thành các loại hồ sơ  của trẻ 5 tuổi để bàn giao cho trường Tiểu học. Tổng số trẻ hoàn thành 5 tuổi 300 cháu.
            2. Tổ chức cho CBGVNV nghĩ hè theo đúng quy định. Bố trí trực hè nghiêm túc. Có lịch phân công, bàn giao các buổi trực.
3. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ hè 2017 theo kế hoạch của Phòng GD &ĐT. HT và kế toán tham gia lớp tập huấn về tài chính, BGH tham gia lớp tập huấn về an ninh Quốc Phòng. Nhà trường xây dựng KHBD hè 2017.
4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ, đảm bảo tuyển sinh năm học 2017 -2018. theo kế hoạch, chỉ tiêu phòng giao.
            5. Hoàn thành đánh giá xếp loại CB-GV –NV Theo quy định.
            6. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục, tăng cường công tác quản lý ngân sách đảm bảo lương và chế độ cho giáo viên ngoài biên chế. Đăng ký tài liệu cho năm học mới.
            7.Thực hiện tốt công tác công khai giáo dục, chế độ chính sách, tài chính, đội ngũ, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
            - Cấp nhật dữ liệu PEMIT theo đúng thời gian quy định.
            8. Hoàn thành hồ sơ thi đua, trình hồ sơ thi đua cấp huyện.
            9. Thưc hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, tài chính, tài liệu,thiết bị  cuối năm học để bổ sung cho năm học mới 2017 -2018.
            -  Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp để xây dựng cơ sở vật chất cho năm học 2017 -2018. Tham mưu với UBND Thị Trấn làm mái che nắng tại cụm Đại Lộc. Thực hiện quy trình 1702 theo đúng quy định.
10. Phối kết hợp với công đoàn, lập trình báo cáo xin ý kiến của Phòng GD &ĐT  để tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan theo đúng kế hoạch( Tham quan tại Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt) với thời gian 7 ngày số lượng 30 người.
11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, đuối nước, thành lập ban chỉ đạo phòng chống bảo lũ, đảm bảo an toàn người, tài sản, phương tiện, thiết bị, hồ sơ tài liệu. Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động 27/7;
            - Tổ chức thắp hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sỹ tượng đài liệt sỹ Thị Trấn, Thăm 4 gia đình CBGVNV có công, tặng quà cho mỗi gia đình 200.000 đồng.
            * Tồn tại.
            1 số đồng chí chưa thực hiện nghiệm túc trong việc trực hè, tập trung trong ngày 1/8. Trực hè chủ yếu còn giao khoán.
           
 
 
 
 
 
Dự thảo:
II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 8/2017
 
     Thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Chỉ đạo toàn trường tổ chức tốt  công tác tuyên truyền chào mừng 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chào mừng năm học mới “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
          2. Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh: bàn giao trẻ 5 tuổi lên  lớp 1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trẻ vào trường ( Hồ sơ theo quy định: Bản sao giấy khai sinh, phô tô hồ sơ hộ khẩu, đơn đối với những cháu tuyển mới). Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.), Huy động trẻ nhà trẻ và trẻ MG ra lớp: MG: 100%, NT : 38% ).
          3.Tiến hành tổ chức họp cán bộ giáo viên, thực hiện công tác lao động phong quang trường lớp, quét vôi ve, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Trang trí các phòng học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, đặc biệt là đồ dùng bán trú. Chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường.
          4. Tổ chức ngày tựu trường theo đúng quy định: Ổn định tổ chức, tập duyệt văn nghệ cho lễ hội.
          5. Tổ chức công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của ngành.
          6.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực, chức năng, nhiệm vụ. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM.
          7. Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất: quét vôi ve, sữa chữa công trình vệ sinh, điện nước, đồ chơi ngoài trời, mua bổ sung đồ chơi.  Mua bàn ghế, sạp giường, làm mái che tại cụm Đại Lộc, xây dựng vườn cổ tích,
          8. Làm tốt công tác tuyên truyền để mua sắm tài liệu cho trẻ.
          9. Làm tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định. Thực hiện tốt các khoản thu đầu năm theo đúng quy định của tỉnh và của huyện.
          10. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học : Lao động vệ sinh, tuyển sinh, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí.
          11. Tham gia Tổng kết năm học, triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. do UBND Huyện, phòng GD & ĐT Tổ chức. Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2020; tổ chức tốt  hội nghị CBGVNV đầu năm đạt kết quả tốt.
          12. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động các phương án phòng chống bão lụt.
          LỊCH CỤ THỂ.
1/8 -         Tập trung CBGVNV lao động dọn vệ sinh
-         Hội nghị HT tại Phòng GD &ĐT
 
2/8 -         HT và 1 GV tập huấn tại sở GDĐT
02/ 8 -         Bàn giao trẻ 5 tuổi,
2 – 3 - Tiếp tục lao động dọn vệ sinh
4/8 - Học tập Nghị Quyết tại UBND xã Thiên Lộc
- Chiều: Họp chi bộ, hội đồng nhà trường.
6/8       Sáng : Đại hội trù bị Công đoàn
     Chiều : Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022
07-15/8 - Tuyển sinh trẻ( Hồ sơ trẻ: Giấy khai sinh bản sao, Phô tô Sổ hộ khẩu, Đơn nhập học).
- Trang trí nhóm lớp;làm đồ dùng đồ chơi.
10-12/8 - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD &ĐT tổ chức.
13/8(CN) - Duyệt kế hoạch năm học chương trình GDMN của BGH+ GV
14 – 15/8 - CB QL tham gia chuyên đề tại Phòng GD
14 – 17 - Thực hiện duyệt tuyển sinh  các cụm( 14. 15. Trung tâm, 16. Đại lộc, 17. Bắc Nghèn.
17/8 - Tham gia Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2017 -2018;triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 tại Hội trường UBND huyện.
18/8 - Duyệt tuyển sinh tại Phòng GDĐT ( Đ/C Mơ, Đ/C Hạnh, Đ/C Minh)
17 – 19/8 - Kiểm tra các lớp về vệ sinh, trang trí, bố trí, sắp xếp các góc tại các nhóm lớp.
19/8 - Ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm;
21/8  Chiều:  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của Bậc học MN tại Phòng
22/8 - CBQL tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại Phòng GD
20 -22 /8 - Chuẩn bị mọi công tác cho ngày tựu trường, năm học 2017 -2018
....../8 - Thực hiện tốt ngày tựu trường.
24 – 31/8 - S: Thực hiện ổn định nề nếp, tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
 
...../8 - Triển khai Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018.
31/8 - Hiệu trưởng tham gia hội nghị hiệu trưởng toàn ngành.
1/8 - Họp chi bộ, Hội đồng nhà trường triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017.
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí Cán bộ quản lý, cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CTCĐ –TTrCM;
- Giáo viên, NV;
- Lưu nhà trường .                                                                                                         Nguyễn Thị Lan
 (UBND HUYỆN CAN LỘC         
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      Số: ..../KH - MN                             Thị trấn, ngày     tháng 8  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ hè 2017 kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
         
 
I.Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hè 2017.
1. Hoàn thành các loại hồ sơ  của trẻ 5 tuổi để bàn giao cho trường Tiểu học. Tổng số trẻ hoàn thành 5 tuổi 300 cháu.
            2. Tổ chức cho CBGVNV nghĩ hè theo đúng quy định. Bố trí trực hè nghiêm túc. Có lịch phân công, bàn giao các buổi trực.
3. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ hè 2017 theo kế hoạch của Phòng GD &ĐT. HT và kế toán tham gia lớp tập huấn về tài chính, BGH tham gia lớp tập huấn về an ninh Quốc Phòng. Nhà trường xây dựng KHBD hè 2017.
4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ, đảm bảo tuyển sinh năm học 2017 -2018. theo kế hoạch, chỉ tiêu phòng giao.
            5. Hoàn thành đánh giá xếp loại CB-GV –NV Theo quy định.
            6. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục, tăng cường công tác quản lý ngân sách đảm bảo lương và chế độ cho giáo viên ngoài biên chế. Đăng ký tài liệu cho năm học mới.
            7.Thực hiện tốt công tác công khai giáo dục, chế độ chính sách, tài chính, đội ngũ, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
            - Cấp nhật dữ liệu PEMIT theo đúng thời gian quy định.
            8. Hoàn thành hồ sơ thi đua, trình hồ sơ thi đua cấp huyện.
            9. Thưc hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, tài chính, tài liệu,thiết bị  cuối năm học để bổ sung cho năm học mới 2017 -2018.
            -  Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp để xây dựng cơ sở vật chất cho năm học 2017 -2018. Tham mưu với UBND Thị Trấn làm mái che nắng tại cụm Đại Lộc. Thực hiện quy trình 1702 theo đúng quy định.
10. Phối kết hợp với công đoàn, lập trình báo cáo xin ý kiến của Phòng GD &ĐT  để tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan theo đúng kế hoạch( Tham quan tại Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt) với thời gian 7 ngày số lượng 30 người.
11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, đuối nước, thành lập ban chỉ đạo phòng chống bảo lũ, đảm bảo an toàn người, tài sản, phương tiện, thiết bị, hồ sơ tài liệu. Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động 27/7;
            - Tổ chức thắp hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sỹ tượng đài liệt sỹ Thị Trấn, Thăm 4 gia đình CBGVNV có công, tặng quà cho mỗi gia đình 200.000 đồng.
            * Tồn tại.
            1 số đồng chí chưa thực hiện nghiệm túc trong việc trực hè, tập trung trong ngày 1/8. Trực hè chủ yếu còn giao khoán.
           
 
 
 
 
 
Dự thảo:
II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 8/2017
 
     Thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Chỉ đạo toàn trường tổ chức tốt  công tác tuyên truyền chào mừng 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chào mừng năm học mới “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
          2. Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh: bàn giao trẻ 5 tuổi lên  lớp 1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trẻ vào trường ( Hồ sơ theo quy định: Bản sao giấy khai sinh, phô tô hồ sơ hộ khẩu, đơn đối với những cháu tuyển mới). Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.), Huy động trẻ nhà trẻ và trẻ MG ra lớp: MG: 100%, NT : 38% ).
          3.Tiến hành tổ chức họp cán bộ giáo viên, thực hiện công tác lao động phong quang trường lớp, quét vôi ve, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Trang trí các phòng học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, đặc biệt là đồ dùng bán trú. Chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường.
          4. Tổ chức ngày tựu trường theo đúng quy định: Ổn định tổ chức, tập duyệt văn nghệ cho lễ hội.
          5. Tổ chức công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của ngành.
          6.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực, chức năng, nhiệm vụ. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM.
          7. Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất: quét vôi ve, sữa chữa công trình vệ sinh, điện nước, đồ chơi ngoài trời, mua bổ sung đồ chơi.  Mua bàn ghế, sạp giường, làm mái che tại cụm Đại Lộc, xây dựng vườn cổ tích,
          8. Làm tốt công tác tuyên truyền để mua sắm tài liệu cho trẻ.
          9. Làm tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định. Thực hiện tốt các khoản thu đầu năm theo đúng quy định của tỉnh và của huyện.
          10. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học : Lao động vệ sinh, tuyển sinh, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí.
          11. Tham gia Tổng kết năm học, triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. do UBND Huyện, phòng GD & ĐT Tổ chức. Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2020; tổ chức tốt  hội nghị CBGVNV đầu năm đạt kết quả tốt.
          12. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động các phương án phòng chống bão lụt.
          LỊCH CỤ THỂ.
1/8 -         Tập trung CBGVNV lao động dọn vệ sinh
-         Hội nghị HT tại Phòng GD &ĐT
 
2/8 -         HT và 1 GV tập huấn tại sở GDĐT
02/ 8 -         Bàn giao trẻ 5 tuổi,
2 – 3 - Tiếp tục lao động dọn vệ sinh
4/8 - Học tập Nghị Quyết tại UBND xã Thiên Lộc
- Chiều: Họp chi bộ, hội đồng nhà trường.
6/8       Sáng : Đại hội trù bị Công đoàn
     Chiều : Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022
07-15/8 - Tuyển sinh trẻ( Hồ sơ trẻ: Giấy khai sinh bản sao, Phô tô Sổ hộ khẩu, Đơn nhập học).
- Trang trí nhóm lớp;làm đồ dùng đồ chơi.
10-12/8 - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD &ĐT tổ chức.
13/8(CN) - Duyệt kế hoạch năm học chương trình GDMN của BGH+ GV
14 – 15/8 - CB QL tham gia chuyên đề tại Phòng GD
14 – 17 - Thực hiện duyệt tuyển sinh  các cụm( 14. 15. Trung tâm, 16. Đại lộc, 17. Bắc Nghèn.
17/8 - Tham gia Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2017 -2018;triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 tại Hội trường UBND huyện.
18/8 - Duyệt tuyển sinh tại Phòng GDĐT ( Đ/C Mơ, Đ/C Hạnh, Đ/C Minh)
17 – 19/8 - Kiểm tra các lớp về vệ sinh, trang trí, bố trí, sắp xếp các góc tại các nhóm lớp.
19/8 - Ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm;
21/8  Chiều:  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của Bậc học MN tại Phòng
22/8 - CBQL tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại Phòng GD
20 -22 /8 - Chuẩn bị mọi công tác cho ngày tựu trường, năm học 2017 -2018
....../8 - Thực hiện tốt ngày tựu trường.
24 – 31/8 - S: Thực hiện ổn định nề nếp, tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
 
...../8 - Triển khai Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018.
31/8 - Hiệu trưởng tham gia hội nghị hiệu trưởng toàn ngành.
1/8 - Họp chi bộ, Hội đồng nhà trường triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017.
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí Cán bộ quản lý, cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CTCĐ –TTrCM;
- Giáo viên, NV;
- Lưu nhà trường .                                                                                                         Nguyễn Thị Lan
 
 
 UBND HUYỆN CAN LỘC         
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      Số: ..../KH - MN                             Thị trấn, ngày     tháng 8  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ hè 2017 kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
         
 
I.Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hè 2017.
1. Hoàn thành các loại hồ sơ  của trẻ 5 tuổi để bàn giao cho trường Tiểu học. Tổng số trẻ hoàn thành 5 tuổi 300 cháu.
            2. Tổ chức cho CBGVNV nghĩ hè theo đúng quy định. Bố trí trực hè nghiêm túc. Có lịch phân công, bàn giao các buổi trực.
3. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ hè 2017 theo kế hoạch của Phòng GD &ĐT. HT và kế toán tham gia lớp tập huấn về tài chính, BGH tham gia lớp tập huấn về an ninh Quốc Phòng. Nhà trường xây dựng KHBD hè 2017.
4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ, đảm bảo tuyển sinh năm học 2017 -2018. theo kế hoạch, chỉ tiêu phòng giao.
            5. Hoàn thành đánh giá xếp loại CB-GV –NV Theo quy định.
            6. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục, tăng cường công tác quản lý ngân sách đảm bảo lương và chế độ cho giáo viên ngoài biên chế. Đăng ký tài liệu cho năm học mới.
            7.Thực hiện tốt công tác công khai giáo dục, chế độ chính sách, tài chính, đội ngũ, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
            - Cấp nhật dữ liệu PEMIT theo đúng thời gian quy định.
            8. Hoàn thành hồ sơ thi đua, trình hồ sơ thi đua cấp huyện.
            9. Thưc hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, tài chính, tài liệu,thiết bị  cuối năm học để bổ sung cho năm học mới 2017 -2018.
            -  Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp để xây dựng cơ sở vật chất cho năm học 2017 -2018. Tham mưu với UBND Thị Trấn làm mái che nắng tại cụm Đại Lộc. Thực hiện quy trình 1702 theo đúng quy định.
10. Phối kết hợp với công đoàn, lập trình báo cáo xin ý kiến của Phòng GD &ĐT  để tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan theo đúng kế hoạch( Tham quan tại Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt) với thời gian 7 ngày số lượng 30 người.
11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, đuối nước, thành lập ban chỉ đạo phòng chống bảo lũ, đảm bảo an toàn người, tài sản, phương tiện, thiết bị, hồ sơ tài liệu. Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động 27/7;
            - Tổ chức thắp hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sỹ tượng đài liệt sỹ Thị Trấn, Thăm 4 gia đình CBGVNV có công, tặng quà cho mỗi gia đình 200.000 đồng.
            * Tồn tại.
            1 số đồng chí chưa thực hiện nghiệm túc trong việc trực hè, tập trung trong ngày 1/8. Trực hè chủ yếu còn giao khoán.
           
 
 
 
 
 
Dự thảo:
II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 8/2017
 
     Thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Chỉ đạo toàn trường tổ chức tốt  công tác tuyên truyền chào mừng 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chào mừng năm học mới “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
          2. Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh: bàn giao trẻ 5 tuổi lên  lớp 1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trẻ vào trường ( Hồ sơ theo quy định: Bản sao giấy khai sinh, phô tô hồ sơ hộ khẩu, đơn đối với những cháu tuyển mới). Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.), Huy động trẻ nhà trẻ và trẻ MG ra lớp: MG: 100%, NT : 38% ).
          3.Tiến hành tổ chức họp cán bộ giáo viên, thực hiện công tác lao động phong quang trường lớp, quét vôi ve, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Trang trí các phòng học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, đặc biệt là đồ dùng bán trú. Chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường.
          4. Tổ chức ngày tựu trường theo đúng quy định: Ổn định tổ chức, tập duyệt văn nghệ cho lễ hội.
          5. Tổ chức công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của ngành.
          6.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực, chức năng, nhiệm vụ. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM.
          7. Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất: quét vôi ve, sữa chữa công trình vệ sinh, điện nước, đồ chơi ngoài trời, mua bổ sung đồ chơi.  Mua bàn ghế, sạp giường, làm mái che tại cụm Đại Lộc, xây dựng vườn cổ tích,
          8. Làm tốt công tác tuyên truyền để mua sắm tài liệu cho trẻ.
          9. Làm tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định. Thực hiện tốt các khoản thu đầu năm theo đúng quy định của tỉnh và của huyện.
          10. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học : Lao động vệ sinh, tuyển sinh, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí.
          11. Tham gia Tổng kết năm học, triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. do UBND Huyện, phòng GD & ĐT Tổ chức. Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2020; tổ chức tốt  hội nghị CBGVNV đầu năm đạt kết quả tốt.
          12. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động các phương án phòng chống bão lụt.
          LỊCH CỤ THỂ.
1/8 -         Tập trung CBGVNV lao động dọn vệ sinh
-         Hội nghị HT tại Phòng GD &ĐT
 
2/8 -         HT và 1 GV tập huấn tại sở GDĐT
02/ 8 -         Bàn giao trẻ 5 tuổi,
2 – 3 - Tiếp tục lao động dọn vệ sinh
4/8 - Học tập Nghị Quyết tại UBND xã Thiên Lộc
- Chiều: Họp chi bộ, hội đồng nhà trường.
6/8       Sáng : Đại hội trù bị Công đoàn
     Chiều : Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022
07-15/8 - Tuyển sinh trẻ( Hồ sơ trẻ: Giấy khai sinh bản sao, Phô tô Sổ hộ khẩu, Đơn nhập học).
- Trang trí nhóm lớp;làm đồ dùng đồ chơi.
10-12/8 - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD &ĐT tổ chức.
13/8(CN) - Duyệt kế hoạch năm học chương trình GDMN của BGH+ GV
14 – 15/8 - CB QL tham gia chuyên đề tại Phòng GD
14 – 17 - Thực hiện duyệt tuyển sinh  các cụm( 14. 15. Trung tâm, 16. Đại lộc, 17. Bắc Nghèn.
17/8 - Tham gia Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2017 -2018;triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 tại Hội trường UBND huyện.
18/8 - Duyệt tuyển sinh tại Phòng GDĐT ( Đ/C Mơ, Đ/C Hạnh, Đ/C Minh)
17 – 19/8 - Kiểm tra các lớp về vệ sinh, trang trí, bố trí, sắp xếp các góc tại các nhóm lớp.
19/8 - Ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm;
21/8  Chiều:  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của Bậc học MN tại Phòng
22/8 - CBQL tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại Phòng GD
20 -22 /8 - Chuẩn bị mọi công tác cho ngày tựu trường, năm học 2017 -2018
....../8 - Thực hiện tốt ngày tựu trường.
24 – 31/8 - S: Thực hiện ổn định nề nếp, tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
 
...../8 - Triển khai Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018.
31/8 - Hiệu trưởng tham gia hội nghị hiệu trưởng toàn ngành.
1/8 - Họp chi bộ, Hội đồng nhà trường triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017.
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí Cán bộ quản lý, cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CTCĐ –TTrCM;
- Giáo viên, NV;
- Lưu nhà trường .                                                                                                         Nguyễn Thị Lan
 
 
 UBND HUYỆN CAN LỘC         
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      Số: ..../KH - MN                             Thị trấn, ngày     tháng 8  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ hè 2017 kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
         
 
I.Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hè 2017.
1. Hoàn thành các loại hồ sơ  của trẻ 5 tuổi để bàn giao cho trường Tiểu học. Tổng số trẻ hoàn thành 5 tuổi 300 cháu.
            2. Tổ chức cho CBGVNV nghĩ hè theo đúng quy định. Bố trí trực hè nghiêm túc. Có lịch phân công, bàn giao các buổi trực.
3. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ hè 2017 theo kế hoạch của Phòng GD &ĐT. HT và kế toán tham gia lớp tập huấn về tài chính, BGH tham gia lớp tập huấn về an ninh Quốc Phòng. Nhà trường xây dựng KHBD hè 2017.
4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ, đảm bảo tuyển sinh năm học 2017 -2018. theo kế hoạch, chỉ tiêu phòng giao.
            5. Hoàn thành đánh giá xếp loại CB-GV –NV Theo quy định.
            6. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục, tăng cường công tác quản lý ngân sách đảm bảo lương và chế độ cho giáo viên ngoài biên chế. Đăng ký tài liệu cho năm học mới.
            7.Thực hiện tốt công tác công khai giáo dục, chế độ chính sách, tài chính, đội ngũ, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
            - Cấp nhật dữ liệu PEMIT theo đúng thời gian quy định.
            8. Hoàn thành hồ sơ thi đua, trình hồ sơ thi đua cấp huyện.
            9. Thưc hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, tài chính, tài liệu,thiết bị  cuối năm học để bổ sung cho năm học mới 2017 -2018.
            -  Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp để xây dựng cơ sở vật chất cho năm học 2017 -2018. Tham mưu với UBND Thị Trấn làm mái che nắng tại cụm Đại Lộc. Thực hiện quy trình 1702 theo đúng quy định.
10. Phối kết hợp với công đoàn, lập trình báo cáo xin ý kiến của Phòng GD &ĐT  để tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan theo đúng kế hoạch( Tham quan tại Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt) với thời gian 7 ngày số lượng 30 người.
11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, đuối nước, thành lập ban chỉ đạo phòng chống bảo lũ, đảm bảo an toàn người, tài sản, phương tiện, thiết bị, hồ sơ tài liệu. Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động 27/7;
            - Tổ chức thắp hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sỹ tượng đài liệt sỹ Thị Trấn, Thăm 4 gia đình CBGVNV có công, tặng quà cho mỗi gia đình 200.000 đồng.
            * Tồn tại.
            1 số đồng chí chưa thực hiện nghiệm túc trong việc trực hè, tập trung trong ngày 1/8. Trực hè chủ yếu còn giao khoán.
           
 
 
 
 
 
Dự thảo:
II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 8/2017
 
     Thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Chỉ đạo toàn trường tổ chức tốt  công tác tuyên truyền chào mừng 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chào mừng năm học mới “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
          2. Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh: bàn giao trẻ 5 tuổi lên  lớp 1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trẻ vào trường ( Hồ sơ theo quy định: Bản sao giấy khai sinh, phô tô hồ sơ hộ khẩu, đơn đối với những cháu tuyển mới). Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.), Huy động trẻ nhà trẻ và trẻ MG ra lớp: MG: 100%, NT : 38% ).
          3.Tiến hành tổ chức họp cán bộ giáo viên, thực hiện công tác lao động phong quang trường lớp, quét vôi ve, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Trang trí các phòng học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, đặc biệt là đồ dùng bán trú. Chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường.
          4. Tổ chức ngày tựu trường theo đúng quy định: Ổn định tổ chức, tập duyệt văn nghệ cho lễ hội.
          5. Tổ chức công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của ngành.
          6.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực, chức năng, nhiệm vụ. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM.
          7. Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất: quét vôi ve, sữa chữa công trình vệ sinh, điện nước, đồ chơi ngoài trời, mua bổ sung đồ chơi.  Mua bàn ghế, sạp giường, làm mái che tại cụm Đại Lộc, xây dựng vườn cổ tích,
          8. Làm tốt công tác tuyên truyền để mua sắm tài liệu cho trẻ.
          9. Làm tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định. Thực hiện tốt các khoản thu đầu năm theo đúng quy định của tỉnh và của huyện.
          10. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học : Lao động vệ sinh, tuyển sinh, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí.
          11. Tham gia Tổng kết năm học, triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. do UBND Huyện, phòng GD & ĐT Tổ chức. Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2020; tổ chức tốt  hội nghị CBGVNV đầu năm đạt kết quả tốt.
          12. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động các phương án phòng chống bão lụt.
          LỊCH CỤ THỂ.
1/8 -         Tập trung CBGVNV lao động dọn vệ sinh
-         Hội nghị HT tại Phòng GD &ĐT
 
2/8 -         HT và 1 GV tập huấn tại sở GDĐT
02/ 8 -         Bàn giao trẻ 5 tuổi,
2 – 3 - Tiếp tục lao động dọn vệ sinh
4/8 - Học tập Nghị Quyết tại UBND xã Thiên Lộc
- Chiều: Họp chi bộ, hội đồng nhà trường.
6/8       Sáng : Đại hội trù bị Công đoàn
     Chiều : Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022
07-15/8 - Tuyển sinh trẻ( Hồ sơ trẻ: Giấy khai sinh bản sao, Phô tô Sổ hộ khẩu, Đơn nhập học).
- Trang trí nhóm lớp;làm đồ dùng đồ chơi.
10-12/8 - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD &ĐT tổ chức.
13/8(CN) - Duyệt kế hoạch năm học chương trình GDMN của BGH+ GV
14 – 15/8 - CB QL tham gia chuyên đề tại Phòng GD
14 – 17 - Thực hiện duyệt tuyển sinh  các cụm( 14. 15. Trung tâm, 16. Đại lộc, 17. Bắc Nghèn.
17/8 - Tham gia Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2017 -2018;triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 tại Hội trường UBND huyện.
18/8 - Duyệt tuyển sinh tại Phòng GDĐT ( Đ/C Mơ, Đ/C Hạnh, Đ/C Minh)
17 – 19/8 - Kiểm tra các lớp về vệ sinh, trang trí, bố trí, sắp xếp các góc tại các nhóm lớp.
19/8 - Ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm;
21/8  Chiều:  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của Bậc học MN tại Phòng
22/8 - CBQL tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại Phòng GD
20 -22 /8 - Chuẩn bị mọi công tác cho ngày tựu trường, năm học 2017 -2018
....../8 - Thực hiện tốt ngày tựu trường.
24 – 31/8 - S: Thực hiện ổn định nề nếp, tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
 
...../8 - Triển khai Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018.
31/8 - Hiệu trưởng tham gia hội nghị hiệu trưởng toàn ngành.
1/8 - Họp chi bộ, Hội đồng nhà trường triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017.
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí Cán bộ quản lý, cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CTCĐ –TTrCM;
- Giáo viên, NV;
- Lưu nhà trường .                                                                                                         Nguyễn Thị Lan
 
 
 UBND HUYỆN CAN LỘC         
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      Số: ..../KH - MN                             Thị trấn, ngày     tháng 8  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ hè 2017 kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
         
 
I.Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hè 2017.
1. Hoàn thành các loại hồ sơ  của trẻ 5 tuổi để bàn giao cho trường Tiểu học. Tổng số trẻ hoàn thành 5 tuổi 300 cháu.
            2. Tổ chức cho CBGVNV nghĩ hè theo đúng quy định. Bố trí trực hè nghiêm túc. Có lịch phân công, bàn giao các buổi trực.
3. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ hè 2017 theo kế hoạch của Phòng GD &ĐT. HT và kế toán tham gia lớp tập huấn về tài chính, BGH tham gia lớp tập huấn về an ninh Quốc Phòng. Nhà trường xây dựng KHBD hè 2017.
4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ, đảm bảo tuyển sinh năm học 2017 -2018. theo kế hoạch, chỉ tiêu phòng giao.
            5. Hoàn thành đánh giá xếp loại CB-GV –NV Theo quy định.
            6. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục, tăng cường công tác quản lý ngân sách đảm bảo lương và chế độ cho giáo viên ngoài biên chế. Đăng ký tài liệu cho năm học mới.
            7.Thực hiện tốt công tác công khai giáo dục, chế độ chính sách, tài chính, đội ngũ, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
            - Cấp nhật dữ liệu PEMIT theo đúng thời gian quy định.
            8. Hoàn thành hồ sơ thi đua, trình hồ sơ thi đua cấp huyện.
            9. Thưc hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, tài chính, tài liệu,thiết bị  cuối năm học để bổ sung cho năm học mới 2017 -2018.
            -  Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp để xây dựng cơ sở vật chất cho năm học 2017 -2018. Tham mưu với UBND Thị Trấn làm mái che nắng tại cụm Đại Lộc. Thực hiện quy trình 1702 theo đúng quy định.
10. Phối kết hợp với công đoàn, lập trình báo cáo xin ý kiến của Phòng GD &ĐT  để tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan theo đúng kế hoạch( Tham quan tại Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt) với thời gian 7 ngày số lượng 30 người.
11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, đuối nước, thành lập ban chỉ đạo phòng chống bảo lũ, đảm bảo an toàn người, tài sản, phương tiện, thiết bị, hồ sơ tài liệu. Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động 27/7;
            - Tổ chức thắp hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sỹ tượng đài liệt sỹ Thị Trấn, Thăm 4 gia đình CBGVNV có công, tặng quà cho mỗi gia đình 200.000 đồng.
            * Tồn tại.
            1 số đồng chí chưa thực hiện nghiệm túc trong việc trực hè, tập trung trong ngày 1/8. Trực hè chủ yếu còn giao khoán.
           
 
 
 
 
 
Dự thảo:
II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 8/2017
 
     Thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Chỉ đạo toàn trường tổ chức tốt  công tác tuyên truyền chào mừng 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chào mừng năm học mới “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
          2. Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh: bàn giao trẻ 5 tuổi lên  lớp 1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trẻ vào trường ( Hồ sơ theo quy định: Bản sao giấy khai sinh, phô tô hồ sơ hộ khẩu, đơn đối với những cháu tuyển mới). Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.), Huy động trẻ nhà trẻ và trẻ MG ra lớp: MG: 100%, NT : 38% ).
          3.Tiến hành tổ chức họp cán bộ giáo viên, thực hiện công tác lao động phong quang trường lớp, quét vôi ve, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Trang trí các phòng học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, đặc biệt là đồ dùng bán trú. Chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường.
          4. Tổ chức ngày tựu trường theo đúng quy định: Ổn định tổ chức, tập duyệt văn nghệ cho lễ hội.
          5. Tổ chức công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của ngành.
          6.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực, chức năng, nhiệm vụ. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM.
          7. Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất: quét vôi ve, sữa chữa công trình vệ sinh, điện nước, đồ chơi ngoài trời, mua bổ sung đồ chơi.  Mua bàn ghế, sạp giường, làm mái che tại cụm Đại Lộc, xây dựng vườn cổ tích,
          8. Làm tốt công tác tuyên truyền để mua sắm tài liệu cho trẻ.
          9. Làm tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định. Thực hiện tốt các khoản thu đầu năm theo đúng quy định của tỉnh và của huyện.
          10. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học : Lao động vệ sinh, tuyển sinh, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí.
          11. Tham gia Tổng kết năm học, triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. do UBND Huyện, phòng GD & ĐT Tổ chức. Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2020; tổ chức tốt  hội nghị CBGVNV đầu năm đạt kết quả tốt.
          12. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động các phương án phòng chống bão lụt.
          LỊCH CỤ THỂ.
1/8 -         Tập trung CBGVNV lao động dọn vệ sinh
-         Hội nghị HT tại Phòng GD &ĐT
 
2/8 -         HT và 1 GV tập huấn tại sở GDĐT
02/ 8 -         Bàn giao trẻ 5 tuổi,
2 – 3 - Tiếp tục lao động dọn vệ sinh
4/8 - Học tập Nghị Quyết tại UBND xã Thiên Lộc
- Chiều: Họp chi bộ, hội đồng nhà trường.
6/8       Sáng : Đại hội trù bị Công đoàn
     Chiều : Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022
07-15/8 - Tuyển sinh trẻ( Hồ sơ trẻ: Giấy khai sinh bản sao, Phô tô Sổ hộ khẩu, Đơn nhập học).
- Trang trí nhóm lớp;làm đồ dùng đồ chơi.
10-12/8 - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD &ĐT tổ chức.
13/8(CN) - Duyệt kế hoạch năm học chương trình GDMN của BGH+ GV
14 – 15/8 - CB QL tham gia chuyên đề tại Phòng GD
14 – 17 - Thực hiện duyệt tuyển sinh  các cụm( 14. 15. Trung tâm, 16. Đại lộc, 17. Bắc Nghèn.
17/8 - Tham gia Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2017 -2018;triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 tại Hội trường UBND huyện.
18/8 - Duyệt tuyển sinh tại Phòng GDĐT ( Đ/C Mơ, Đ/C Hạnh, Đ/C Minh)
17 – 19/8 - Kiểm tra các lớp về vệ sinh, trang trí, bố trí, sắp xếp các góc tại các nhóm lớp.
19/8 - Ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm;
21/8  Chiều:  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của Bậc học MN tại Phòng
22/8 - CBQL tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại Phòng GD
20 -22 /8 - Chuẩn bị mọi công tác cho ngày tựu trường, năm học 2017 -2018
....../8 - Thực hiện tốt ngày tựu trường.
24 – 31/8 - S: Thực hiện ổn định nề nếp, tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
 
...../8 - Triển khai Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018.
31/8 - Hiệu trưởng tham gia hội nghị hiệu trưởng toàn ngành.
1/8 - Họp chi bộ, Hội đồng nhà trường triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017.
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí Cán bộ quản lý, cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CTCĐ –TTrCM;
- Giáo viên, NV;
- Lưu nhà trường .                                                                                                         Nguyễn Thị Lan
 
 
 UBND HUYỆN CAN LỘC         
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      Số: ..../KH - MN                             Thị trấn, ngày     tháng 8  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ hè 2017 kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
         
 
I.Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hè 2017.
1. Hoàn thành các loại hồ sơ  của trẻ 5 tuổi để bàn giao cho trường Tiểu học. Tổng số trẻ hoàn thành 5 tuổi 300 cháu.
            2. Tổ chức cho CBGVNV nghĩ hè theo đúng quy định. Bố trí trực hè nghiêm túc. Có lịch phân công, bàn giao các buổi trực.
3. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ hè 2017 theo kế hoạch của Phòng GD &ĐT. HT và kế toán tham gia lớp tập huấn về tài chính, BGH tham gia lớp tập huấn về an ninh Quốc Phòng. Nhà trường xây dựng KHBD hè 2017.
4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ, đảm bảo tuyển sinh năm học 2017 -2018. theo kế hoạch, chỉ tiêu phòng giao.
            5. Hoàn thành đánh giá xếp loại CB-GV –NV Theo quy định.
            6. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục, tăng cường công tác quản lý ngân sách đảm bảo lương và chế độ cho giáo viên ngoài biên chế. Đăng ký tài liệu cho năm học mới.
            7.Thực hiện tốt công tác công khai giáo dục, chế độ chính sách, tài chính, đội ngũ, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
            - Cấp nhật dữ liệu PEMIT theo đúng thời gian quy định.
            8. Hoàn thành hồ sơ thi đua, trình hồ sơ thi đua cấp huyện.
            9. Thưc hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, tài chính, tài liệu,thiết bị  cuối năm học để bổ sung cho năm học mới 2017 -2018.
            -  Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp để xây dựng cơ sở vật chất cho năm học 2017 -2018. Tham mưu với UBND Thị Trấn làm mái che nắng tại cụm Đại Lộc. Thực hiện quy trình 1702 theo đúng quy định.
10. Phối kết hợp với công đoàn, lập trình báo cáo xin ý kiến của Phòng GD &ĐT  để tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan theo đúng kế hoạch( Tham quan tại Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt) với thời gian 7 ngày số lượng 30 người.
11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, đuối nước, thành lập ban chỉ đạo phòng chống bảo lũ, đảm bảo an toàn người, tài sản, phương tiện, thiết bị, hồ sơ tài liệu. Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động 27/7;
            - Tổ chức thắp hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sỹ tượng đài liệt sỹ Thị Trấn, Thăm 4 gia đình CBGVNV có công, tặng quà cho mỗi gia đình 200.000 đồng.
            * Tồn tại.
            1 số đồng chí chưa thực hiện nghiệm túc trong việc trực hè, tập trung trong ngày 1/8. Trực hè chủ yếu còn giao khoán.
           
 
 
 
 
 
Dự thảo:
II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 8/2017
 
     Thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Chỉ đạo toàn trường tổ chức tốt  công tác tuyên truyền chào mừng 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chào mừng năm học mới “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
          2. Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh: bàn giao trẻ 5 tuổi lên  lớp 1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trẻ vào trường ( Hồ sơ theo quy định: Bản sao giấy khai sinh, phô tô hồ sơ hộ khẩu, đơn đối với những cháu tuyển mới). Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.), Huy động trẻ nhà trẻ và trẻ MG ra lớp: MG: 100%, NT : 38% ).
          3.Tiến hành tổ chức họp cán bộ giáo viên, thực hiện công tác lao động phong quang trường lớp, quét vôi ve, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Trang trí các phòng học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, đặc biệt là đồ dùng bán trú. Chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường.
          4. Tổ chức ngày tựu trường theo đúng quy định: Ổn định tổ chức, tập duyệt văn nghệ cho lễ hội.
          5. Tổ chức công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của ngành.
          6.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực, chức năng, nhiệm vụ. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM.
          7. Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất: quét vôi ve, sữa chữa công trình vệ sinh, điện nước, đồ chơi ngoài trời, mua bổ sung đồ chơi.  Mua bàn ghế, sạp giường, làm mái che tại cụm Đại Lộc, xây dựng vườn cổ tích,
          8. Làm tốt công tác tuyên truyền để mua sắm tài liệu cho trẻ.
          9. Làm tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định. Thực hiện tốt các khoản thu đầu năm theo đúng quy định của tỉnh và của huyện.
          10. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học : Lao động vệ sinh, tuyển sinh, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí.
          11. Tham gia Tổng kết năm học, triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. do UBND Huyện, phòng GD & ĐT Tổ chức. Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2020; tổ chức tốt  hội nghị CBGVNV đầu năm đạt kết quả tốt.
          12. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động các phương án phòng chống bão lụt.
          LỊCH CỤ THỂ.
1/8 -         Tập trung CBGVNV lao động dọn vệ sinh
-         Hội nghị HT tại Phòng GD &ĐT
 
2/8 -         HT và 1 GV tập huấn tại sở GDĐT
02/ 8 -         Bàn giao trẻ 5 tuổi,
2 – 3 - Tiếp tục lao động dọn vệ sinh
4/8 - Học tập Nghị Quyết tại UBND xã Thiên Lộc
- Chiều: Họp chi bộ, hội đồng nhà trường.
6/8       Sáng : Đại hội trù bị Công đoàn
     Chiều : Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022
07-15/8 - Tuyển sinh trẻ( Hồ sơ trẻ: Giấy khai sinh bản sao, Phô tô Sổ hộ khẩu, Đơn nhập học).
- Trang trí nhóm lớp;làm đồ dùng đồ chơi.
10-12/8 - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD &ĐT tổ chức.
13/8(CN) - Duyệt kế hoạch năm học chương trình GDMN của BGH+ GV
14 – 15/8 - CB QL tham gia chuyên đề tại Phòng GD
14 – 17 - Thực hiện duyệt tuyển sinh  các cụm( 14. 15. Trung tâm, 16. Đại lộc, 17. Bắc Nghèn.
17/8 - Tham gia Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2017 -2018;triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 tại Hội trường UBND huyện.
18/8 - Duyệt tuyển sinh tại Phòng GDĐT ( Đ/C Mơ, Đ/C Hạnh, Đ/C Minh)
17 – 19/8 - Kiểm tra các lớp về vệ sinh, trang trí, bố trí, sắp xếp các góc tại các nhóm lớp.
19/8 - Ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm;
21/8  Chiều:  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của Bậc học MN tại Phòng
22/8 - CBQL tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại Phòng GD
20 -22 /8 - Chuẩn bị mọi công tác cho ngày tựu trường, năm học 2017 -2018
....../8 - Thực hiện tốt ngày tựu trường.
24 – 31/8 - S: Thực hiện ổn định nề nếp, tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
 
...../8 - Triển khai Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018.
31/8 - Hiệu trưởng tham gia hội nghị hiệu trưởng toàn ngành.
1/8 - Họp chi bộ, Hội đồng nhà trường triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017.
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí Cán bộ quản lý, cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CTCĐ –TTrCM;
- Giáo viên, NV;
- Lưu nhà trường .                                                                                                         Nguyễn Thị Lan
 
 
 UBND HUYỆN CAN LỘC         
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      Số: ..../KH - MN                             Thị trấn, ngày     tháng 8  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ hè 2017 kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
         
 
I.Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hè 2017.
1. Hoàn thành các loại hồ sơ  của trẻ 5 tuổi để bàn giao cho trường Tiểu học. Tổng số trẻ hoàn thành 5 tuổi 300 cháu.
            2. Tổ chức cho CBGVNV nghĩ hè theo đúng quy định. Bố trí trực hè nghiêm túc. Có lịch phân công, bàn giao các buổi trực.
3. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ hè 2017 theo kế hoạch của Phòng GD &ĐT. HT và kế toán tham gia lớp tập huấn về tài chính, BGH tham gia lớp tập huấn về an ninh Quốc Phòng. Nhà trường xây dựng KHBD hè 2017.
4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ, đảm bảo tuyển sinh năm học 2017 -2018. theo kế hoạch, chỉ tiêu phòng giao.
            5. Hoàn thành đánh giá xếp loại CB-GV –NV Theo quy định.
            6. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục, tăng cường công tác quản lý ngân sách đảm bảo lương và chế độ cho giáo viên ngoài biên chế. Đăng ký tài liệu cho năm học mới.
            7.Thực hiện tốt công tác công khai giáo dục, chế độ chính sách, tài chính, đội ngũ, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
            - Cấp nhật dữ liệu PEMIT theo đúng thời gian quy định.
            8. Hoàn thành hồ sơ thi đua, trình hồ sơ thi đua cấp huyện.
            9. Thưc hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, tài chính, tài liệu,thiết bị  cuối năm học để bổ sung cho năm học mới 2017 -2018.
            -  Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp để xây dựng cơ sở vật chất cho năm học 2017 -2018. Tham mưu với UBND Thị Trấn làm mái che nắng tại cụm Đại Lộc. Thực hiện quy trình 1702 theo đúng quy định.
10. Phối kết hợp với công đoàn, lập trình báo cáo xin ý kiến của Phòng GD &ĐT  để tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan theo đúng kế hoạch( Tham quan tại Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt) với thời gian 7 ngày số lượng 30 người.
11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, đuối nước, thành lập ban chỉ đạo phòng chống bảo lũ, đảm bảo an toàn người, tài sản, phương tiện, thiết bị, hồ sơ tài liệu. Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động 27/7;
            - Tổ chức thắp hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sỹ tượng đài liệt sỹ Thị Trấn, Thăm 4 gia đình CBGVNV có công, tặng quà cho mỗi gia đình 200.000 đồng.
            * Tồn tại.
            1 số đồng chí chưa thực hiện nghiệm túc trong việc trực hè, tập trung trong ngày 1/8. Trực hè chủ yếu còn giao khoán.
            
Dự thảo:
II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 8/2017
 
     Thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Chỉ đạo toàn trường tổ chức tốt  công tác tuyên truyền chào mừng 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chào mừng năm học mới “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
          2. Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh: bàn giao trẻ 5 tuổi lên  lớp 1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trẻ vào trường ( Hồ sơ theo quy định: Bản sao giấy khai sinh, phô tô hồ sơ hộ khẩu, đơn đối với những cháu tuyển mới). Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.), Huy động trẻ nhà trẻ và trẻ MG ra lớp: MG: 100%, NT : 38% ).
          3.Tiến hành tổ chức họp cán bộ giáo viên, thực hiện công tác lao động phong quang trường lớp, quét vôi ve, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Trang trí các phòng học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, đặc biệt là đồ dùng bán trú. Chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường.
          4. Tổ chức ngày tựu trường theo đúng quy định: Ổn định tổ chức, tập duyệt văn nghệ cho lễ hội.
          5. Tổ chức công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của ngành.
          6.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực, chức năng, nhiệm vụ. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM.
          7. Làm tốt công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất: quét vôi ve, sữa chữa công trình vệ sinh, điện nước, đồ chơi ngoài trời, mua bổ sung đồ chơi.  Mua bàn ghế, sạp giường, làm mái che tại cụm Đại Lộc, xây dựng vườn cổ tích,
          8. Làm tốt công tác tuyên truyền để mua sắm tài liệu cho trẻ.
          9. Làm tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định. Thực hiện tốt các khoản thu đầu năm theo đúng quy định của tỉnh và của huyện.
          10. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học : Lao động vệ sinh, tuyển sinh, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí.
          11. Tham gia Tổng kết năm học, triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. do UBND Huyện, phòng GD & ĐT Tổ chức. Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2020; tổ chức tốt  hội nghị CBGVNV đầu năm đạt kết quả tốt.
          12. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động các phương án phòng chống bão lụt.
          LỊCH CỤ THỂ.
1/8 -         Tập trung CBGVNV lao động dọn vệ sinh
-         Hội nghị HT tại Phòng GD &ĐT
 
2/8 -         HT và 1 GV tập huấn tại sở GDĐT
02/ 8 -         Bàn giao trẻ 5 tuổi,
2 – 3 - Tiếp tục lao động dọn vệ sinh
4/8 - Học tập Nghị Quyết tại UBND xã Thiên Lộc
- Chiều: Họp chi bộ, hội đồng nhà trường.
6/8       Sáng : Đại hội trù bị Công đoàn
     Chiều : Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022
07-15/8 - Tuyển sinh trẻ( Hồ sơ trẻ: Giấy khai sinh bản sao, Phô tô Sổ hộ khẩu, Đơn nhập học).
- Trang trí nhóm lớp;làm đồ dùng đồ chơi.
10-12/8 - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD &ĐT tổ chức.
13/8(CN) - Duyệt kế hoạch năm học chương trình GDMN của BGH+ GV
14 – 15/8 - CB QL tham gia chuyên đề tại Phòng GD
14 – 17 - Thực hiện duyệt tuyển sinh  các cụm( 14. 15. Trung tâm, 16. Đại lộc, 17. Bắc Nghèn.
17/8 - Tham gia Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2017 -2018;triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 tại Hội trường UBND huyện.
18/8 - Duyệt tuyển sinh tại Phòng GDĐT ( Đ/C Mơ, Đ/C Hạnh, Đ/C Minh)
17 – 19/8 - Kiểm tra các lớp về vệ sinh, trang trí, bố trí, sắp xếp các góc tại các nhóm lớp.
19/8 - Ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm;
21/8  Chiều:  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của Bậc học MN tại Phòng
22/8 - CBQL tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại Phòng GD
20 -22 /8 - Chuẩn bị mọi công tác cho ngày tựu trường, năm học 2017 -2018
....../8 - Thực hiện tốt ngày tựu trường.
24 – 31/8 - S: Thực hiện ổn định nề nếp, tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
 
...../8 - Triển khai Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018.
31/8 - Hiệu trưởng tham gia hội nghị hiệu trưởng toàn ngành.
1/8 - Họp chi bộ, Hội đồng nhà trường triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017.
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí Cán bộ quản lý, cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CTCĐ –TTrCM;
- Giáo viên, NV;
- Lưu nhà trường .                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Lan

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn