Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

Kế hoạch tháng 10

Thứ sáu - 14/10/2016 20:59
HỌP HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG
UBND HUYỆN CAN LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      Số:       /KH - MN                          Thị trấn, ngày 30  tháng 9  năm 2016
 
 
                                      HỌP HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG
                  
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2016.
 
     Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng năm học mới trường MN Hoa Hồng đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
     1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, Tổ chức tốt lễ hội “ Chào mừng ngày hội đến trường của bé” đảm bảo giữa phần lễ và phần hội.
2. Thực hiện tốt việc tổ chức quán triêt, học tập chỉ thị 3031/CT- BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học, kết luận số 178 - TB/HU của ban thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, UBND Huyện, Phòng GD & ĐT, Ngành học Mầm non, Nhà trường cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường: 100% Cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ
3. Tổ chức tốt khai giảng năm học mới, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí.Tổ chức tập duyệt chương trình lễ hội. Phát động phong trào thi đua hai tốt, xây dựng trường học an toàn thân thiện, học sinh tịch cực, phát động tháng an toàn giao thông, tháng khuyến học, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam 2/10.
4. Chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên  môn, thực hiện theo chủ đề, chủ điểm.
- Tổ chức cân đo- khám sức khỏe đầu vào cho trẻ.
Kết quả: Tổng số trẻ được cân đo: 916 cháu, trong đó cân nặng cao hơn tuổi 15 Tỷ lệ  1,6 %; cân nặng  BT  826 Tỷ lệ  90,2 %; Suy dinh dưỡng vừa  71Tỷ lệ  8,8  7,8 %; Suy dinh dưỡng nặng: 3 Tỷ lệ0,3 %
- Chiều cao: Chiều cao cao hơn tuổi  2 Tỷ lệ  0,2  %; Chiều cao phát triển BT      826  Tỷ lệ  90,2 %; Thấp còi độ 1 : 79  Tỷ lệ 8,6  %; Thấp còi độ 2: 9,Tỷ lệ 1 %;
5. Tham gia tốt hội nghị Tiểu ban nghiệp vụ, Cụm chuyên môn liên trường. năm học 2016 – 2017;
6. Tham gia các chuyên đề do Phòng tổ chức, tổ chức tốt chuyên đề cấp trường cho các đối tượng giáo viên yếu, nhân viên về : 8 mô đun qua mạng E – le ning và chuyên đề chế biến món ăn cho nhân viên nuôi dưỡng..
7 . Thực hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh.
- Tổ chức hội nghị công tác PCGD, họp giáo viên trẻ 5 tuổi, phân công CBGVNV tham gia điều ra PCGD
- Tổng số trẻ tuyển sinh trong toàn trường: 916, trong đó :MG: 782, NT: 134, có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
8.Làm tốt công tác tham mưu, xã hội hóa để huy động xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, mua sắm trang thiết bị văn phòng, thiết bị dạy học, Phương tiện dạy học .
- Hoàn thành sân chơi, nhà bảo vệ; Mở rộng bếp ăn; nâng cấp tường bao, xây hệ thống mương nước, tu sửa sân chơi cụm TT; Xây 2 bể chứa nước:  trồng 17 cây xanh tại cụm Trung Tâm;
- Tu sửa, làm mới các hạng mục công trình : Sữa chưa đường điện nước, nhà vệ sinh, mua quạt điện, đồ dùng đồ chơi, đồ dùng bán trú:
- Tiến hành làm  đường đi lối lại , vòi phun nước vườn rau, mua 2 máy bơm nước tại cụm trung tâm;Làm đường tại cụm Bắc Nghèn + Đại Lộc.
Tổng knh phí: 1.540..000.000 đồng( Một tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng).
 Tiêu biểu trong công tác huy động làm vườn trường như cụm Đại Lộc; lớp 5 tuổi E, G( Bắc Nghèn), Đ/c: Nguyễn Thị Thúy nhân viên nuôi dưỡng cụm Trung Tâm.
9. Bố trí giáo viên đứng lớp cho giáo viên nghĩ sinh hợp lý, nhất là bố trí nhân viên nuôi dưỡng, tiến hành ký hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với các đối tượng theo quy định. ( bằng TC chế biến món ăn, , tổng số nhân viên ND: 20 người.
10. Thực hiện các khoản vận động vào đầu năm học theo đúng quy trình văn bản 1702 liên sở tài chính, sở giáo dục và chỉ đạo của UBND Huyện, Phòng GDĐT, Hội đồng nhân dân Thị Trấn Nghèn. Tiến hành họp BCH phụ huynh đầu năm học.
11. Tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ: Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, số cháu thực tế, chất lượng đầu vào của trẻ 5 tuổi. Kiểm tra chuyên đề. Kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo, nề nếp trẻ, thực hiện quy chế chuyên môn, tài liệu trẻ, làm đồ dùng đồ chơi.
- Kiểm tra 10 giáo viên, 5 bộ hồ sơ, 10 nhân viên nhà bếp.
Xếp loại GV: tốt: 4, khá : 2, TB: 4
Hồ sơ: Tốt: 2, khá: 2; TB: 1
Nhân viên: Tốt: 5, khá: 3. không đạt yêu cầu: 2
12. Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức ký cam kết về an toàn giao thông. Phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trường học.
13. Thực hiện tốt việc phòng chống bão lụt. Thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhà trường.
     * Tồn tại:
        - Công tác quản lý chỉ đạo, kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ.
        -Tổ chuyên môn các độ tuổi chưa chú trọng về hoạt động giáo dục, làm việc còn theo cả tính, chưa có sự quán triệt, thống nhất.
       - Một số giáo viên chưa thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn, thực hiên chưa ngiêm giờ nào việc đó, vệ sinh phòng nhóm chưa kịp thời. tổ chức hoạt động thể dục sáng chưa tốt, chưa rèn nề nếp thói quen cho trẻ( 3 T C, D);
         - Một số giáo viên khi xây dựng kế hoạch chưa có tính sáng tạo,    
        - Việc bảo quản đồ dùng, tài liệu trang thiết bị của GV còn hạn chế. Một số đề xuất, kiến nghị về mua sắm đồ dùng, tài liệu chưa kịp thời, thiêu tính thiết thực…dẫn đến nhà trường bị động trong việc dự toán kinh phí.
           - Giáo viên  và  nhân viên y tế chưa phối hợp với nhau chặt chẽ, sai sót nhiều trong việc cân đo, làm việc thiếu tính thần trách nhiệm ( nhóm trẻ C Bắc Nghèn và nhân viên y tế). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao so với quy định: 5 T A( CC), 5 T C,4 T, 5 T D về cân nặng.
       Nhân viên nuôi dưỡng làm việc thiếu tính thần trách nhiệm, lãng phí( Giao – nhận thực phẩm, chia cơm...)
      - Công tác huy động phụ huynh tạo vườn trường, bồn hoa chưa kịp thời, chưa sạch, đẹp ( Lớp 4T E, NT C; bếp  cụm Bắc Nghèn, Bếp và các lớp cụm Trung Tâm)
II. Kế hoạch tháng 10 năm 2016.
Thi đua lập thành tích chào mừng 48  năm ngày Bác Hồ gửi thư cuối cùng cho ngành giáo dục( 15/10/1968 -15/10/2016) Ngày liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10. Toàn trường tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, đảm bảo an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng ăn bán trú, bữa phụ cho trẻ.
2. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo bé ra lớp để đạt chỉ tiêu huy động.
3. Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần 1.
4. Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường. tổ chức chuyên đề cấp trường: Giáo viên lớp 5 tuổi, giáo viên nhà trẻ, cô nuôi.
5. Triển khai công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi: đánh giá công phổ cập năm 2016 triển khai công tác PCGD năm 2017. Mua sắm, bổ sung đầy đủ đồ dùng cho các lớp 5 tuổi theo quy định.
Tham gia hưởng ứng tuần lễ họa tập suốt đời với chủ đề với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” gắn với ngày khuyến học Việt Nam 2/10.
6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học : Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra hành chính của Phòng GD&ĐT. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra nộ bộ trong nhà trường: Kiểm tra chuyên đề : 10 giáo viên, kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo: 3 giáo viên.( có lịch cụ thể kèm theo)
7. Làm tốt công tác tham mưu với UBND Thị Trấn để làm nhà xe cụm Trung Tâm, hoàn thành các hạng mục vườn rau và sân vận động, nhà bếp tại cụm trung Tâm. tiếp tục mua sắm bổ sung xây dựng các hạng mục sữa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục cần thiết. Bổ sung tài liệu, đồ dùng đồ chơi thiết bị tối thiểu cho trẻ..
- Chỉ đạo cụm Đại Lộc- Bắc Nghèn tiến hành lao đông làm vườn trường.
8. Thực hiện tốt các  khoản thu theo đúng quy định 1702/LNTC – GDĐT. Ngày 28/8/2012 của Liên ngành tài chính và Giáo dục. Tiến hành họp phụ huynh cụm Trung Tâm.
9, Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng giáo dục ,công khai chất lượng giáo dục năm 2016 - 2017.
10. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trường học Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT; Thực hiện tốt luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trường học.
11. Phối hợp với công đoàn triển khai các hoạt động: Thao giảng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng ngày 20/10.
12. Triển khai các phương án phòng chống bảo lụt, bố trị trực khi có bão, lũ, đảm bảo an toàn tính mạng , tài sản của nhà trường, cán bộ giáo viên, nhân viên.
* Lịch cụ thể.
30/10 - Họp cấp ủy – chi bộ
01/10 - Tổ chức họp phụ huynh tại cụm Đại Lộc
02 - Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời
2/10 - Tổ chức ngày khuyến học Việt Nam 20/10
3/10 - Họp TTCM nhà trường – Tổ chức chuyên đề cấp trường. HD tổ chuyên môn XD KH
2 -9/10 Thực hiện công tác xử lý số liệu PCGD
3/10 - Nộp đăng ký SKKN về trường.
5/10 - Nộp đăng ký đề tài SKKN về Phòng GD
6/10 - Nộp hồ sơ  trường MN đầu năm về Phòng GD ĐT
6- 9/10 Tổ chức Khám sức khỏe cho trẻ
8/10 - Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn Liên trường tại MN Xuân Lộc
12-16/10 Kiểm tra chuyên đề giáo viên
15/10 Tổ chức chuyên đề cấp trường
15 - 19 /10 Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/10.
14 – 16/10 Chuyên đề cụm chuyên môn liên trường.
17/10 Duyệt kết quả Phổ cập giáo dục lân 1.
20 – 25/10 Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên
20/10 -         Báo cáo nhiệm vụ tháng 10 tháng về Phòng
-         Tổ chức ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
21/10 - Duyệt kết quả phổ cập chính thức tại Phòng GD &ĐT
22 -26/10 - Đón đoàn kiểm tra PCGD của huyện
28/10 - Các lớp báo cáo cuối tháng, nộp xếp loại lớp, XL GV
31/10 -Họp hiệu trưởng toàn ngành
27 -31/10 -Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của Tỉnh về số liệu
1/11 - Họp cấp ủy – chi bộ - nhà trường triển khai nhiệm vụ tháng 11.
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, nhà trường yêu cầu các đồng chí cụm trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ tháng 10  năm 2016.
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- BGH- CTCĐ –TTrCM;
- Giáo viên;
- Lưu: VT.                                                                                                                 Nguyễn Thị Lan
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn