Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

sáng kiến kinh nghiệm

Thứ bảy - 13/12/2014 15:34
 
ĐỀ TÀI:
Mét sè biÖn ph¸p LỒNG GHÉP NỘI DUNG
    GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5  TUỔI
 

I.     ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Lý do chọn đề tài.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh thụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, sự nghiệp tư tưởng, đạo đức sáng ngời của người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt nam. Cuộc đời hoạt động sôi nổi của người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.
       Đạo đức nổi bật của người là lòng yêu nước, thương dân. Lúc sinh thời người đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, những chủ nhân nhỏ tuổi của đất nước. Tình thương yêu người dành cho trẻ em thật bao la. Tình yêu đó bắt nguồn từ lý tưởng của người: suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại – Giải phóng dân tộc, giải phóng con người.
        Đối với mỗi giáo viên mầm non không chỉ học tập mà còn giáo dục cho thế hệ học sinh của mình “ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần giúp trẻ thể hiện lòng yêu nước, lòng kính trọng yêu quý đối với Bác Hồ. Việc làm này đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên trong các nhà trường và trong mỗi người Việt Nam, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu về tinh thần học tập vượt khó, cứu người trong hoạn nạn, sáng tạo trong lao động.... song bên cạnh đó một thực tế hiện nay cho chúng ta thấy được một bộ phận không nhỏ của cán bộ, công chức đã thoái hóa biến chất, có lối sống xa hoa, xa xỉ, làm thì ít mà đòi hưởng nhiều, quan liêu,  một số giáo viên chưa thương yêu trẻ thật lòng, đối xử chưa công bằng, ăn mặc chưa mô phạm. Trong thực tế hiện nay ở trường mầm non chúng tôi một số giáo viên chưa biết lồng ghép tích hợp các nội dung về thực hiện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ và bên cạnh đó vẫn còn có một số phụ huynh nuông chiều  trẻ, chính vì thế trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ tôi thấy một số trẻ chưa ngoan, còn nói tục, nói bậy. Thiết nghĩ rằng là một người giáo viên Mầm non chúng ta cần có các biện pháp để lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức cho các cháu ngay từ tuổi ấu thơ mà đặc biệt thông qua các hoạt động trong trường Mầm non để lồng ghép tích hợp nội dung đạo đức của Bác Hồ nhằm góp phần giáo dục các cháu trở thành những con người có tài, có đức là chủ nhân tương lai của đất  nước, chính vì vậy mà tôi đã lựa chọn đề tài “ Một số biện pháp lồng ghép giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong chương trình giáo dục MN cho trẻ 5 - 6 tuổi” . 
           2. Mục đích nhiệm vụ của việc thực hiện đề tài.
       Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn của đề tài việc thực hiện một số biện pháp lồng ghép giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong chương trình giáo dục MN cho trẻ 5 - 6 tuổi” .nhằm giáo dục trẻ biết yêu, biết yêu thương em nhỏ, đôàn kết với bạn bè, lễ phép với ông bà, bố mẹ và mọi người xung quanh, có thái độ hành vi đúng đắn.. nhằm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.        
3. Đối tượng, thời gian thực hiện đề tài
          - Đối tượng nghiên cứu của đề tài “ Một số biện pháp lồng ghép giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong chương trình giáo dục MN cho trẻ 5 - 6 tuổi” .       
     - Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014 tại trường mầm non nơi tôi đang công tác.
      4. Phương pháp nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài
          Trong quá trình thực hện đề tài tôi đã sử dụng một số phương pháp sau:
          - Phương pháp đàm thoại
         - Phương pháp quan sát
                  - Phương pháp đàm thoại
                  - Phương pháp thực hành.
               II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
1.     Cơ sở khoa học.
a.     Cơ sở lý luận.
                  “Vì lợi ích trăm năm trồng người ” ( Hồ Chí Minh). Sự quan tâm đặc biệt của người dành cho trẻ em còn bắt nguồn từ tầm nhìn xa, trông rộng,  từ chiến lược con người. Trong chiến lược đó, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun trồng thế hệ MN của đất nước.Vì “ Ngày nay các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà của thế giới” Thấm nhuần tư tưởng của người, Đảng, nhà nước và nhân dân ta đã và đang quan tâm ngày một tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Đã có nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và các quyết định về phát triển giáo dục mầm non gần đây về phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi. Quyết định 239/QĐ- Ttg của Thủ tướng chính phủ ngày 9 tháng 2 năm 2010 về phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015.
                  Năm học 2013 – 2014 là năm học giáo dục mầm non tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, Giáo dục Mầm non và các bậc học k

Tác giả bài viết: thu huong

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn